Uppförandekod

Vår uppförandekod utgår från Saminvests ramverk och fastslår ett antal principer och värderingar som ska genomsyra bolagets agerande, såväl avseende investeringar som övrig verksamhet.

Koden beskriver hur Saminvest förväntas uppträda som investerare, ägare, affärspartner samt samhällsaktör och är vägledande för alla som representerar eller företräder Saminvest såsom ledning, medarbetare, styrelse och anlitade konsulter.

Läs Saminvests uppförandekod

.pdf