Team

Magnus Skåninger

Magnus Skåninger

VD magnus.skaninger@saminvest.se

Magnus var tidigare Chef fondinvesteringar på Saminvest under tre år och dessförinnan departementsråd och enhetschef på Finansdepartementet, managementkonsult på PwC och EY samt drivit egen konsultverksamhet.

Amanda Bolander

Amanda Bolander

Senior redovisningsekonom amanda.bolander@saminvest.se

Amanda arbetar som redovisningsekonom för Saminvest-koncernen. Hon kommer närmast från en likvärdig roll inom Almi Invest. Dessförinnan har hon arbetat som konsult för Deloitte.

Annelie Götbring

Annelie Götbring

Kommunikationsansvarig annelie.gotbring@saminvest.se

Annelie ansvarar för Saminvests kommunikation. Hon har lång och gedigen erfarenhet av kommunikation, hållbarhet och projektledning. Hon har erfarenhet från AMF där hon arbetat med kommunikation och att integrera hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen.

Barbro Ederwall

Barbro Ederwall

Redovisningschef barbro.ederwall@saminvest.se

Barbro har lång och bred erfarenhet avseende redovisningsfrågor. Jobbar sedan 2012 som ekonomichef i Inlandsinnovation och kommer dessförinnan från Grant Thornton som auktoriserad revisor.

Håkan Borg

Håkan Borg

Chef affärsängelinvesteringar hakan.borg@saminvest.se

Håkan har mångårig erfarenhet från investeringar i uppstartsföretag och rådgivning till entreprenörer. Han har också arbetat med företags- och affärsutveckling i snabbväxande bolag i Sverige och internationellt.

Malin Barringer

Malin Barringer

Chefsjurist malin.barringer@saminvest.se

Malin har lång och gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, bolagsstyrning och arbetsrätt från advokatbyrå och bransch- och arbetsgivarförbund. Malin kommer närmast från en tjänst som koncernjurist på Sveriges Byggindustrier.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Senior rådgivare stefan.nilsson@saminvest.se

Stefan har mångårig och bred erfarenhet avseende finansiella frågor från Swedbank och Deloitte. Erfarenheterna innefattar bland annat ansvar för finansiell styrning, finansiell rapportering och controlling, kapitalförsörjning samt kapitalplacering. Senast kommer Stefan från rollen som CFO på Bluestep Finans.

Susanne Wedell

Susanne Wedell

Ekonomi- och finanschef susanne.wedell@saminvest.se

Susanne har lång och gedigen erfarenhet inom ekonomi- och finans och kommer närmast från Schuykill Partners där hon var ekonomichef. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som koncernredovisningschef.

Viktor Thorslund

Viktor Thorslund

Investeringsanalytiker viktor.thorslund@saminvest.se

Viktor arbetar som investeringsanalytiker på Saminvest. Han har en bakgrund som Fund Controller inom Aberdeen Standard Investments. Han kommer närmast från en tjänst som managementkonsult hos EY.

Åsa Knutsson

Åsa Knutsson

Chef direktinvesteringar asa.knutsson@saminvest.se

Åsa har lång erfarenhet av venture capital med såväl privat som offentligt riskkapital. Hon kommer närmast från Industrifonden som affärsområdeschef.

För frågor om direktinvesteringar, kontakta Åsa.