Team

Peder Hasslev

Peder Hasslev

Verkställande direktör peder.hasslev@saminvest.se

Peder har lång erfarenhet från ett antal positioner på kapitalmarknaden, med tonvikt på aktie- och kapitalförvaltning, senast från AMF där han var vice VD och kapitalförvaltningschef

Amanda Bolander

Amanda Bolander

Senior redovisningsekonom amanda.bolander@saminvest.se

Amanda arbetar som redovisningsekonom för Saminvest-koncernen. Hon kommer närmast från en likvärdig roll inom Almi Invest. Dessförinnan har hon arbetat som konsult för Deloitte.

Annelie Götbring

Annelie Götbring

Ansvarig hållbarhet och affärsstöd annelie.gotbring@saminvest.se

Annelie ansvarar för Saminvests hållbarhet och affärsstöd. Hon har lång och gedigen erfarenhet av hållbarhet, kommunikation och projektledning. Hon har erfarenhet från AMF där hon arbetat med ansvarsfulla investeringar och att integrera hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen.

Barbro Ederwall

Barbro Ederwall

Redovisningschef barbro.ederwall@saminvest.se

Barbro har lång och bred erfarenhet avseende redovisningsfrågor. Jobbar sedan 2012 som ekonomichef i Inlandsinnovation och kommer dessförinnan från Grant Thornton som auktoriserad revisor.

Christer Jönsson

Christer Jönsson

Ägaransvarig christer.jonsson@saminvest.se

Christer ansvarar för och utvecklar ägarstyrningen av återstående portföljbolag i Saminvests dotterbolag. Christer kommer närmast från AMF där han arbetat med ägarstyrningsfrågor, varit chef för den utländska aktieförvaltningen och han har dessförinnan lång erfarenhet från finansmarknaden.

Håkan Borg

Håkan Borg

Chef affärsängelinvesteringar hakan.borg@saminvest.se

Håkan har mångårig erfarenhet från investeringar i uppstartsföretag och rådgivning till entreprenörer. Han har också arbetat med företags- och affärsutveckling i snabbväxande bolag i Sverige och internationellt.

Magnus Skåninger

Magnus Skåninger

Chef fondinvesteringar magnus.skaninger@saminvest.se

Magnus arbetar med Saminvests fondinvesteringar. Magnus har gedigen erfarenhet av bl a affärsutveckling och investeringsrådgivning och kommer närmast från egen verksamhet och har arbetat i flera valberedningar. Han var tidigare enhetschef för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet samt managementkonsult.

Malin Barringer

Malin Barringer

Chefsjurist malin.barringer@saminvest.se

Malin har lång och gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, bolagsstyrning och arbetsrätt från advokatbyrå och bransch- och arbetsgivarförbund. Malin kommer närmast från en tjänst som koncernjurist på Sveriges Byggindustrier.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Ekonomi- och finanschef stefan.nilsson@saminvest.se

Stefan har mångårig och bred erfarenhet avseende finansiella frågor från Swedbank och Deloitte. Erfarenheterna innefattar bland annat ansvar för finansiell styrning, finansiell rapportering och controlling, kapitalförsörjning samt kapitalplacering. Senast kommer Stefan från rollen som CFO på Bluestep Finans.

Viktor Thorslund

Viktor Thorslund

Fondcontroller viktor.thorslund@saminvest.se

Viktor arbetar som fondcontroller på Saminvest. Han har en bakgrund från likvärdigt arbete inom Aberdeen Standard Investments. Han kommer närmast från en tjänst som managementkonsult hos EY.

Åsa Knutsson

Åsa Knutsson

Chef direktinvesteringar asa.knutsson@saminvest.se

Åsa har lång erfarenhet av venture capital med såväl privat som offentligt riskkapital. Hon kommer närmast från Industrifonden som affärsområdeschef.

För frågor om direktinvesteringar, kontakta Åsa.