Propel Capital IV, investeringsbolaget som är kopplat till acceleratorn Sting, utökas med 12 miljoner kronor från statliga Saminvest för att möjliggöra selektiva följdinvesteringar i portföljbolagen och hålla högt tempo i Propel Capital IV’s portfölj av startups − trots coronapandemin.

Corona-pandemin har påverkat många aspekter av samhället. Den har belyst behovet av digitalisering och innovation, men samtidigt har den också skapat en osäkerhet kring ekonomin och tillgången på riskvilligt kapital. I detta läge är Sting, Saminvest, Propel Capital och dess ägare angelägna om att bidra till att hålla hjulen snurrande i Stockholms innovationskluster.

− Vi ser att det finns en risk att ett antal sunda bolag får svårigheter att finna finansiering på grund av kortsiktig brist på riskvilligt kapital. Detta vill vi motverka genom att ge Propel Capital IV ytterligare investeringskapacitet. Det är bra för både bolagen och ekosystemet, säger Peder Hasslev, VD på Saminvest, som de senaste åren gjort stora insatser för att bidra till finansiering av bolag i tidiga skeden genom att matcha affärsänglars investeringar.

Propel Capital IV, vars investerare är affärsänglar och statliga Saminvest, har investerat i närmare 60 startups. Genom Saminvests senaste investering om 12 miljoner har Propel Capital IV totalt tagit in 32 miljoner kronor. Kapitaltillskottet möjliggör nu för Propel Capital att kunna göra följdinvesteringar i portföljbolagen, och vara med i finansieringsrundor där andra privata investerare tar ledarrollen.

− Att Propel Capital nu får utökad investeringskapacitet via Saminvest är ett fint exempel på hur privata och statliga investerare samarbetar i dessa tider. Om något år kan vi förhoppningsvis titta tillbaka på denna tid och se att Propel Capital på ett mycket konkret sätt var med och bidrog till att fler företag överlevde och växte sig starka, säger Pär Hedberg, grundare och VD på Sting.

− Vi har en stor portfölj av lovande bolag och utökningen av Propel Capital ger oss en fantastisk möjlighet att stötta dem i en tid av osäkerhet och begränsad kapitaltillgång, säger Maria Ljungberg, VD för Propel Capital, som är Sveriges mest aktiva privata såddinvesterare sett till antalet investeringar.