Mincs investeringsbolag Fast Track Capital II tar in ytterligare 10 miljoner kronor för att kunna investera i lovande startups under den rådande corona-pandemin. Saminvest investerar tillsammans med befintliga ägare i emissionen, och det privata riskkapitalet växlas därmed effektivt upp av statligt riskkapital.

Saminvest satte tillsammans med Minc upp investeringsbolaget Fast Track Capital II under 2018, där totalt 18 miljoner kronor utfästes av affärsänglar och Saminvest för att investera i Mincs programbolag under 2019 och2020. Utökningen på på 10 miljoner kronor möjliggör nu följdinvesteringar i portföljbolag i Fast Track Capital II och även nyinvesteringar i tidigare Minc-bolag. Bolagsinvesteringarna förutsätter medfinansiering av privat kapital. Om den privata investeraren dessutom är en så kallad SIA-ängel, det vill säga en investerare som har tecknat saminvesteringsavtal med Saminvest, kan det privata kapitalet växlas upp ytterligare.

”Under corona-pandemin har vi sett att riskkapitalet och därmed investeringsviljan minskat betydligt. Detta medför att lovande startups inte längre kan finansiera sin utveckling och stora värden riskerar att gå förlorade”, säger Peder Hasslev, VD på Saminvest. Han fortsätter ”Det vore olyckligt om Sverige som nation skulle förlora potentialen i nyttiggörandet av viktig forskning och därmed tappa konkurrenskraft mot övriga länder”.

”Vi är mycket glada över möjligheten att kunna hjälpa våra lovande startups med avgörande finansiering i en svår tid och som är helt nödvändig för att bolaget ska utvecklas vidare. Just uppväxlingen av privat kapital är en mycket väl riktad insats från det statliga kapitalet”, menar Jeanette Andersson, VD för Minc.

”Saminvest är en viktig partner för Minc och vi är stolta över förtroendet. Vi vill passa på att ge en eloge till Saminvest för snabbt arbete och bra samtal i hur vi kan stärka våra skånska startups på bästa sätt”, säger Mincs ordförande Jonas Michanek.