Saminvest har utfäst kapital motsvarande 150 miljoner svenska kronor i nya nordiska tech-fonden Alliance Ventures. Fonden kommer att investera i tidiga faser inom mjukvaror, primärt business to business, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Fonden kommer att investera i uppemot 20 innovativa startup-bolag i olika branscher och medverka till portföljbolagens framtida finansiering och utveckling. Anders Hallin med 20 år som entreprenör och investerare i bolag som Skype, Kry och Saltside kommer att leda investeringarna i Sverige från ett nyöppnat Stockholmskontor. Övriga kontor ligger i Oslo och Palo Alto.

Hittills har totalt motsvarande 600 miljoner svenska kronor rests till fondens första stängning och målet är att öka fondens kapital till cirka 800 miljoner svenska kronor.

”Vi är mycket nöjda med att kunna vara med och investera i ny fond i dessa utmanande tider med COVID-19. Det är ett välmeriterat team som förstärker med en ny svensk teammedlem och som vi verkligen tror kommer bidra till det svenska ekosystemet, framförallt i tidiga faser.” säger Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Bland andra investerare i fonden återfinns Nysnø Climate Investments, KLP och European Investment Fund.

”Vi har en lång erfarenhet av att investera i nystartade företag som arbetar hårt för att förändra världen till det bättre och vi ser hållbarhet i en vid bemärkelse som en möjliggörare för långsiktigt värdeskapande och en katalysator för en stadig tillväxt. ” förklarar Johan Gjesdahl, Managing Partner på Alliance Venture.

”Vi tror att framtidens bästa investeringar finns i det ansvarsfulla företagandet, och historiskt har företag med ett starkt syfte som regel överträffat marknaden. Med små hemmamarknader som Norden, kommer fonden att söka efter grundare och bolag som har potential att lyckas globalt.” fortsätter Anders Hallin.