Saminvest har utfäst kapital motsvarande 200 miljoner svenska kronor till Pale Blue Dot, den första svenska privata riskkapitalfonden specialiserad på klimatteknologi.

Pale Blue Dot kommer investera i teknikbolag som kan bidra med lösningar på jordens klimatutmaningar. Området är brett och spänner över många branscher exempelvis livsmedel, energi, jordbruk, fiske, och rening. Investeringar kommer att innefatta både hård- och mjukvarufokuserade bolag inom såväl B2B- som B2C-segmenten.

-”Vi tror att en ökande efterfrågan på effektiva produkter för att hantera jordens klimatutmaning talar för Pale Blue Dot och dess inriktning. Samtidigt tillförs ett nytt starkt team till det svenska ekosystemet för riskkapital.” kommenterar Peder Hasslev, vd för Saminvest.

Fonden fokuserar på bolag i tidiga skeden, med tyngdpunkt på såddrundor.

Hampus Jakobsson, General Partner på Pale Blue Dot kommenterar "Det var väldigt bra att ha med Saminvest då de var både professionella och snabba att ha att göra med. Det är ett enormt arbete att resa en fond och de var ett stort stöd i processen."

Pale Blue Dot
Från vänster till höger: Fondens General Partners Joel Larsson, Heidi Lindvall, Hampus Jakobsson
Foto: Anna Hållams