Vid årets stämma valdes följande tre personer in i Saminvests styrelse

Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseordförande
Marianne Dicander Alexandersson

 

Hans Ek
Styrelseledamot
Hans Ek

 

Lennart Jacobsson
Styrelseledamot
Lennart Jacobsson

Mer information om styrelseledamöterna finner du här.