Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605.

Tid: Tisdagen den 28 april 2020, kl. 09.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Allmänheten
Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till Saminvest AB:s årsstämma 2020.

Underlag till kallelsen hittar du här

Information om föreslagna ledamöter

Marianne Dicander AlexanderssonMarianne Dicander Alexandersson
Födelseår: 1959
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1983.
Arbetslivserfarenhet: vd Global Health Partners AB och Sjätte AP-fonden, vice vd Apoteket AB, vd för Kronans Droghandel samt erfarenhet inom kvalitet och marknad från olika branscher som bilindustrin, plast- och kemikalieindustrin och läkemedels- och sjukvårdslogistik.
Uppdrag i bolaget: Föreslås som styrelseordförande
Andra väsentliga uppdrag: MDA Management AB (styrelseordförande och grundare), Sahlgrenska Science Park AB (styrelseordförande), Enzymatica AB, Praktikertjänst AB, Recipharm AB, Addera Care AB och Promore AB (ledamot). Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA, Skandias fullmäktige samt TLV – tand och läkemedelsförmånsverket (ledamot).

 

Hans EkHans Ek
Födelseår: 1963
Utbildning: Wallenberg Institute, SEB Högskolan
Arbetslivserfarenhet: Vice vd och vd SEB Investment Management, olika befattningar inom SEB koncernen med fokus på försäljning och kommunikation, Fondbolagens Förening (ledamot) Sveriges Finansanalytikers förening (ledamot) SEB koncernens utländska fondbolag (ledamot)
Uppdrag i bolaget: Föreslås som styrelseledamot
Andra väsentliga uppdrag: Länsförsäkringar Fondförvaltning (ledamot) Seeqest (ledamot)

 

Lennart JacobssonLennart Jacobsson
Födelseår: 1955
Utbildning: Ekonomexamen från Uppsala Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Lennart har varit verksam inom riskkapitalindustrin sedan 1982. Först som anställd i Svetab och sedan medgrundare till Euroventures Management och medgrundare till Swedestart Management AB. Swedestart såldes till finska börsnoterade CapMan 2002. Lennart var därefter ansvarig för teknologiverksamheten inom CapMan som investerade i nordiska teknologibolag.
Uppdrag i bolaget: Föreslås som styrelseledamot
Andra väsentliga uppdrag: vd i Bobtail Nordic Pharma AB. MyVox AB (styrelseordförande), Metronor AS, Anebyhusgruppen AB, Seafire AB, KG List AB och Spaljisten AB (ledamot).