Att söka kapital till en fond

Investeringsförslagets innehåll

För att Saminvest ska kunna behandla och göra en första bedömning av ett fondinvesteringsförslag krävs att det innehåller en detaljerad presentation av investeringsförslaget alternativt ett utkast till en placeringspromemoria (PPM) som omfattar följande information:

  1. Förvaltarteamets erfarenheter, investeringsmeriter och sammansättning, inklusive jämställdhetsaspekter.
  2. Fondens parametrar, inklusive planerad fondstorlek, struktur på förvaltningsbolaget och fonden, dess styrning och beslutsprocess, budget, föreslagna villkor samt en plan för kapitalanskaffningen med en lista på andra investerare.
  3. Marknadsmöjligheterna, konkurrens och syndikeringspartners.
  4. Strategi, inklusive fokusområden med avseende på geografi och branscher/områden, kapitalallokering, förväntad avkastning, affärsflöde, metod för värdeskapande och arbete med hållbarhet samt exit-strategi.