Vi utvecklar den svenska riskkapitalmarknaden

Saminvest bidrar till att stimulera utbudet av privat kapital i de delar av kapitalförsörjningskedjan där privat kapital saknas i tillräcklig omfattning.

Detta sker via investeringar i privat förvaltade fonder och affärsängelprogram, där Saminvest ofta agerar ankarinvesterare. Vi arbetar aktivt för etableringen av nya förvaltarteam så att det svenska ekosystemet för riskkapital ska växa och utvecklas. Saminvest ställer tydliga krav på fondernas hållbarhetsarbete och bedriver ett proaktivt arbete för att öka graden av jämställdhet i fondteamen. Våra investeringar sker på affärsmässiga grunder vilket är en viktig förutsättning för att privat kapital ska vilja saminvestera med oss. Saminvest förvaltar idag tillgångar på cirka 6 miljarder kronor.

Sektor och investeringsfaser

De marknadskompletterande behoven och de angelägna investeringsområdena förändras över tid. Vår investeringsverksamhet behöver därför vara flexibel vad gäller sektorer, investeringsfaser och geografiska områden.

De fonder och affärsängelprogram som vi har investerat i hittills, är verksamma inom en rad olika sektorer och spänner från Life science till Tech. Affärsängelprogrammen är inriktade på försådd- och tidiga såddstadier, medan fonderna rör sig från sådd- till tillväxtstadier.

Investeringsfaser

Saminvest investerar inte i fonder som fokuserar på lånefinansierade uppköp, så kallade buy outs.

illustration investeringsfaser