Saminvest investerar i FSG Fund II

Saminvest har utfäst 150 miljoner kronor till FSG Fund II. Fonden ska investera i teknikbolag och life sciencebolag i tidiga faser i Norden.

Fondens investeringsinriktning är att investera i teknikbolag med existerande intäktsströmmar och life sciencebolag i tidiga kliniska faser. Fokus kommer att vara bolag i Sverige och övriga nordiska länder. Partnerteamet består av Christer Fåhraeus, Linus Wiebe och Johanna Asklin.

”Saminvest fortsätter sitt arbete med att investera i nya team som har för avsikt att investera i innovativa teknikbolag och life sciencebolag i tidiga skeden. Genom att det etableras fler fonder på den svenska marknaden stärker vi det svenska ekosystemet för riskkapital till innovativa bolag vilket kommer gynna framväxten av nya affärsverksamheter” säger Magnus Skåninger, chef för fondinvesteringar på Saminvest.

Linus Wiebe, general partner i fonden, kommenterar: ” Vi är väldigt glada att Saminvest investerar i fonden. Deras investering är strategiskt viktig för oss för att fortsätta vår resa att bygga en ledande nordisk VC-fond som investerar i teknikbolag och life science i tidiga faser. Saminvests investering är också ett bevis på att de delar vår vision och strategi om att skapa större värden inom startupsektorn.

Storleksmässigt uppgår FSG Fund II till cirka 600 miljoner kronor efter första stängning. Investerarna består i första hand av Saminvest, flera family offices och privata investerare samt teamet.

Från vä till hö; Emanuel Eriksson, Christer Fåhraeus, Linus Wiebe, Alexander Jöndell. Johanna Asklin längst fram.

Från vä till hö; Emanuel Eriksson, Christer Fåhraeus, Linus Wiebe, Alexander Jöndell. Johanna Asklin längst fram.

Nyhetsarkiv