Saminvest söker ny vd

Som VD för Saminvest är du central i arbetet med att positivt påverka utbudet av privat riskkapital i de delar av kapitalförsörjningskedjan där kapital saknas i tillräcklig omfattning. Din och Saminvests målsättning är att öka verkningsgraden av statens kapitalförsörjnings- och riskkapitalinsatser.

Saminvests styrelse, ledning och medarbetare är specialiserade på att utvärdera och finansiera riskkapitalfonder, vars uttalade fokus är innovativa företag i tidiga utvecklingsskeden. Som VD är det din uppgift att leda och entusiasmera ledningen och medarbetarna på Saminvest idag och i framtiden. Att verka som VD i ett statligt företag med höga ambitioner inom sitt verksamhetsområde är en roll som kräver starkt intresse för samhällsfrågor och hög integritet.

Viktiga erfarenheter och egenskaper är:

  • Erfarenhet av att förhandla och genomföra transaktioner och investeringar
  • Vana av att i ledande ställning samarbeta med styrelse och ägare
  • Trygg lagspelare med goda ledaregenskaper med förmågan att skapa en vision samt bygga ett team som över tid genomför densamma
  • Genuin förståelse och intresse för Saminvests kontext och roll i kedjan att förse marknaden med riskkapital vilket kan innefatta att utveckla nya modeller och strukturer för verksamheten
  • Van kommunikatör med målet att förankra Saminvest, dess målsättning och syfte i en rad olika sammanhang.
  • Omvärldsorienterad och nyfiken med stort intresse för det finansiella systemet ur ett brett perspektiv.

Om Saminvest

Saminvest är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital på affärsmässiga grunder. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya riskkapitalfonder och affärsängelprogram för att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden och indirekt stötta innovativa och snabbväxande företag. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas.

Saminvest har byggt upp en fondportfölj bestående av fler än 30 fonder och ängelinvesterings-bolag. Totalt har hittills cirka fyra miljarder kronor utfästs. Det egna kapitalet uppgår till cirka sex miljarder kronor. Mer information om bolaget finner du här: www.saminvest.se

I denna rekrytering samarbetar Saminvest med Amrop Executive Search. Är du intresserad av tjänsten ansöker du genom att skicka in ditt CV till saminvest@amrop.se senast 10 augusti.

Nyhetsarkiv