Saminvest investerar i Linnéa Capital II

Saminvest har investerat i den andra generationen ängelinvesteringsbolag Linnéa Capital II. Målen är att skapa avkastning, förbättra finansieringsmöjligheterna för startups och bygga ett starkare ekosystem för finansiering av innovativa bolag i regionen. Förutom de 16,2 miljoner kronor som totalt restes i Linnéa Capital II finns ytterligare upp till 14 miljoner kronor som Saminvest kan investera tillsammans med utvalda affärsänglar när de gör motsvarande investeringar i Linnéa Capitals portföljbolag. Totalt kan Linnéa Capital-strukturen därmed investera upp till 44 miljoner kronor i bolag från Uppsala-regionen.

Inom ramen för det befintliga affärsängelprogrammet med Uppsala Innovation Centre har Saminvest investerat i den andra generationen ängelinvesteringsbolag Linnéa Capital II. Genom Linnéa Capital får affärsänglar möjlighet att, med en relativt liten kapitalinsats, bli indirekt delägare och få insyn i ett stort antal lovande startups. Linnéa Capital uppmuntrar följdinvesteringar i bolagen och utvalda affärsänglar kan göra följdinvesteringar som Saminvest matchar med samma belopp.

Linnéa Capital II AB är uppföljaren till Linnéa Capital I AB som sattes upp 2019 med Saminvest som ankarinvesterare. LC1 har hittills investerat i 18 bolag. Nya Linnéa Capital II kommer erbjuda investering till bolag som antas till Uppsala Innovation Centres program för tillväxtbolag. Satsningen ska öka tillväxtmöjligheterna för innovativa bolag i regionen.

– Detta är ett utmärkt sätt att kapitalisera bolag tidigt i ett ekosystem. Dessutom tillsätts rätt kompetens och bolagen kan nyttja nätverket av affärsänglar genom Linnéa Capital II, som kan vara avgörande i bolagens fortsatta resa. Att Linnéa Capital II blev så pass mycket större än Linnéa Capital I gör också att vi kan investera i fler bolag, något som är mycket glädjande för både oss och bolagen som söker till acceleratorn på Uppsala Innovation Centre, säger Catharina Schröder, investeringsansvarig på Linnéa Capital.

– Vi gläds åt att vara med och förstärka ekosystemet i Uppsala-regionen ytterligare, där många lovande och spännande startups kommer fram. Genom investeringen i Linnéa Capital II tillför vi kapital och ägarkompetens till 20-30 bolag och får en kontinuitet i affärsängelprogrammet, säger Håkan Borg, chef affärsängel-investeringar på Saminvest.

Om UIC (Uppsala Innovation Centre)

UIC (Uppsala Innovation Centre) som grundades 1999 är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, finansiering, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och tillväxtföretag inom alla branscher som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Linnéa Capital kompletterar UIC:s modell med tillgång till finansiering. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se/Linnéa-capital

Catharina Schröder, investeringsansvarig på Linnéa Capital

Catharina Schröder, investeringsansvarig på Linnéa Capital

Nyhetsarkiv