Saminvest investerar i Utfallsfonden

Saminvest har utfäst 100 miljoner kronor till Utfallsfonden. Fonden ska investera i entreprenörsbolag som via utfallsbaserade kontrakt levererar förebyggande och evidensbaserade tjänster i framför allt Sverige.

Utfallsfondens investeringsfokus är främst svenska företag i tidiga skeden som har tagit fram innovativa tjänster för att lösa stora samhällsutmaningar inom den offentliga sektorn som t ex en åldrande befolkning eller stävja ökande välfärdssjukdomar.

”Saminvests investering i Utfallsfonden möjliggör etableringen av en ny fond på den svenska marknaden inom ett nytt område med ambitionen att stötta innovativa och växande entreprenörsbolag.” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Utfallsfondens tre grundare, Joachim Werr, Jenny Carenco och Johan Fredriksson, kommenterar: ”Det stöd vi har fått från Saminvest under processens gång har varit väldigt viktigt för att kunna etablera fonden. Saminvest investering har möjliggjort Sveriges första fond med fokus på sociala utfallsinvesteringar och som kan investera i företag vars lösningar kan leverera mätbara och positiva utfall på stora sociala utmaningar.”

”Utfallsfonden består av ett mycket välmeriterat team med en gedigen och väldokumenterad erfarenhet inom området. Vi bedömer att teamet har förmågan att etablera sig som en innovativ aktör på denna nya marknad.” säger Magnus Skåninger, chef för fondinvesteringar på Saminvest.

Utfallsfonden har hittills rest 350 miljoner kronor i en första stängning. Utöver Saminvests 100 miljoner kronor har även bl a Leksell Social Ventures, Danir och Europeiska Investeringsfonden investerat i fonden.

Nyhetsarkiv