Saminvest investerar 19 miljoner i Kick Capital, ett nytt affärsängelprogram i sydöstra Sverige

För första gången etableras nu ett affärsängelprogram, Kick Capital, i sydöstra Sverige som gör att upp till 38 miljoner kronor kan investeras i regionala, innovativa uppstartsföretag. Syftet är att skapa fler tillväxtbolag i regionen och generera finansiell avkastning för investerare. Bakom satsningen står företagsinkubatorerna Blekinge Business Incubator AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB och Kalmar Science Park AB tillsammans med statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB.

Totalt samlar affärsängelprogrammet 35 av sydöstra Sveriges mest framträdande investerare och affärsänglar som har ett starkt engagemang i regionens utveckling i allmänhet och företagande i synnerhet.

“För oss är det viktigt att öka tillgången till kapital för startups i tidiga faser även i sydöstra Sverige. Det gynnar hela Sverige”, säger Peder Hasslev, vd på Saminvest AB.

Kick Capital kommer att under två och ett halvt år göra ingångsinvesteringar i upp till 30 lovande uppstartsbolag från de tre inkubatorerna. Saminvest erbjuder därtill ett saminvesteringsprogram på upp till 12 miljoner kronor, där utvalda affärsänglar kan få mandat att göra följdinvesteringar tillsammans med Saminvest i bolagen.

”Att hitta mötesplatser för personer som sitter med en påse pengar och nya hungriga entreprenörer är avgörande oavsett om du är rutinerad investerare eller nybliven entreprenör. I inkubatorprogram, där pengar ofta är en av bromsklossarna för att få den goda affärsidén att flyga, är jag övertygad om att Kick Capital har en viktig och avgörande funktion” säger Växjöbaserade investeraren Michael Marchal.

“Vi har länge sett att det kommit en mängd spännande uppstartsbolag från våra regioner. Att nu Saminvest väljer att investera tillsammans med oss innebär helt nya möjligheter för regionens entreprenörer, då de i ett avgörande skede i sin utveckling kan få tillgång till kapital för att kunna växa, säger Louise Östlund, vd på Kalmar Science Park.

Nyhetsarkiv