Nu är Saminvests års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad

Saminvest har under 2022 gjort sex nya kapitalutfästelser på totalt 955 miljoner kronor. Fem utfästelser avser fonder och en avser ängelinvesteringsbolag. Vid årsskiftet uppgick det totala utfästa kapitalet till 3 953 miljoner kronor.

Läs mer i vår årsredovisning här

Nyhetsarkiv