Nu är Saminvests delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022 publicerad

Saminvest har under det fjärde kvartalet utfäst kapital inom ramen för affärsängelprogrammen GU

Ventures/Vasa Angels I och Minc/Fast Track Capital III. Vid utgången av 2022 uppgick Saminvests totalt utfästa kapital till 3 953 miljoner kronor, varav 1 615 miljoner kronor har avropats.

Läs mer i vår Q4-rapport här.

Nyhetsarkiv