Saminvest investerar i Spintop IV

Saminvest har utfäst 150 miljoner kronor till Spintop Ventures fjärde fond, Spintop IV. Fonden ska investera i mjukvarubolag i tidiga skeden i olika branscher i de nordiska länderna.

Fondens investeringsinriktning är mjukvarubolag i olika branscher som befinner sig i försådd- eller såddfas. Fonden har ett nordiskt fokus.

”Ett av de sätt på vilket Saminvest långsiktigt kan stärka det svenska ekosystemet för riskkapital till innovativa bolag i tidiga faser är att stödja utvecklingen av fler fondgenerationer vilket är en viktig del av Saminvest uppdrag. Det är därför väldigt glädjande att vi har haft möjlighet att stödja etableringen av Spintop Ventures fjärde fond.” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

“Vi gläder oss mycket åt att Saminvest valt att fortsätt investera Spintop Ventures nya fond. Det ger oss möjlighet att fortsätta investera i tidiga skeden och bidra till att utveckla de bolag som ska bli framtidens tech-jättar från Sverige och Norden” säger Finn Persson, partner på Spintop Ventures.

Spintop III var en av de tidigaste investeringarna för Saminvest 2017, vilket nu följs upp med kapitalutfästelse även för Spintop IV.

”Spintop Ventures är ett välmeriterat team som investerat i nordiska och svenska mjukvarubolag i tidiga skeden under många år. Spintop Ventures har varit en aktiv investerare och vi bedömer att detta arbete kommer fortsätta med den nya fonden.” säger Magnus Skåninger, Chef fondinvesteringar på Saminvest.

Bland övriga investerare i fonden återfinns bland annat EIF och flera family offices.

Teamet på Spintop

Teamet på Spintop

Nyhetsarkiv