Nu är Saminvests delårsrapport för det andra kvartalet 2022 publicerad

Saminvest har under det andra kvartalet utfäst cirka 107 miljoner kronor till Fund IV Butterfly Venture. Fonden ska investera i teknologibolag i tidiga faser i framför allt Sverige och Finland. Saminvest har även utfäst cirka 364 miljoner kronor till två fonder vars namn vi ännu ej kommunicerat i avvaktan på fondernas kommunikation.

Inom affärsängelprogrammen har Saminvest utfäst 14,5 miljoner kronor i Propel Capital VI, inom ramen för det befintliga affärsängelprogrammet med Sting som startade 2018. Dessutom kan upp till 20 miljoner kronor utfästas över tid för följdinvesteringar med utvalda affärsänglar via Saminvests dotterbolag Annexstruktur AB.

Läs mer i rapporten här

Nyhetsarkiv