Saminvest investerar i Zenith Venture Capital

Saminvest har utfäst 150 miljoner kronor till Zenith Venture Capital. Fonden ska investera i teknikbolag i tidiga faser i Norden.

Fondens investeringsinriktning är att investera i teknikbolag i tidiga faser och primärt fokus kommer att vara bolag i Sverige och övriga nordiska länder.

”Saminvest fortsätter sitt arbete med att investera i nya team som har för avsikt att investera i innovativa teknikbolag i tidiga skeden. Genom att det etableras fler fonder på den svenska marknaden stärker vi det svenska ekosystemet för riskkapital till innovativa bolag vilket kommer gynna framväxten av nya bolag” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Erik Lindblad, Caroline Cronstedt och Tommy Jacobson, samtliga general partners i fonden, kommenterar: ” Vi är otroligt glada att Saminvest investerar i fonden. Deras investering är strategiskt viktig för oss för att fortsätta vår resa att bygga en ledande nordisk VC-fond som investerar i hållbara techbolag i tidiga faser. Saminvests investering är också ett bevis på att de delar vår vision och strategi om att skapa större mångfald inom startupsektorn genom aktiva utvecklingsagendor i våra portföljbolag”

”Zenith Venture Capital utgör ett nytt team med goda investeringsmeriter. Teamet har de senaste åren investerat i svenska teknikbolag i tidiga skeden och vi ser fram emot att detta arbete fortsätter med den nu etablerade fonden” säger Magnus Skåninger, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Storleksmässigt uppgår Zenith Venture fond till ca 350 miljoner kronor efter första stängning. Investerarna består i första hand av Saminvest och flera family offices.

Nyhetsarkiv