Saminvest investerar i Butterfly Venture fond IV

Saminvest har utfäst cirka 100 miljoner svenska kronor till Butterfly Venture fond IV. Fonden ska investera i teknologibolag i tidiga faser i framför allt i Sverige och Finland.

Fonden har som ambition att investera i forskningsbaserade mjukvarubolag samt produkt- och teknologibolag i olika branscher i försådd- och såddfas.

Det geografiska fokuset kommer främst att ligga på företag i Sverige och Finland men även företag i övriga Norden och Baltikum kan komma i fråga.

”Vi är nöjda över att kunna investera i Butterfly Venture. Fondens inriktning på högteknologiska företag i riktigt tidiga skeden har förutsättningar att stärka utvecklingen av det svenska eko-systemet för innovativa bolag”, säger Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Tanya Marvin-Horowitz och Juho Risku, General Partners på Butterfly berättar: ”Vi är mycket nöjda att ha fått Saminvest som investerare i fonden. Detta skapar väldigt goda möjligheter för oss att etablera oss på den större nordiska marknaden, där vi ser ett starkt affärsflöde inom ramen för vårt investeringsfokus”.

Magnus Skåninger, chef för fondinvesteringar på Saminvest kommenterar: ”Butterfly Ventures är ett välmeriterat team som varit aktiva främst på den finska marknaden med investeringar i tidiga faser, ofta i bolag med en nära anknytning till universitet och högskola i Finland. Vi ser fram emot att teamet fortsätter utvecklar bland annat detta arbete på den svenska marknaden”.

Butterfly Venture fond IV uppgår till ca 47 miljoner euro i den första stängningen. De övriga investerarna är utöver Saminvest bland annat Tesi från Finland och ett antal mindre institutionella investerare och family offices. Fonden är baserad på artikel 8 inom ramen för Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Fonden har kontor i Finland och Sverige.

Nyhetsarkiv