Nu är Saminvests års- och hållbarhetsredovisning 2021 publicerad

Saminvest har under 2021 utfäst kapital till sex fonder om drygt en miljard kronor. Tre av dessa verkar inom life science och övriga tre är inriktade på tech. Under året startades även två nya affärsängelprogram: GU Ventures/ Vasa Angels som har ett brett fokus med inriktning på västra Sverige samt SmiLe/Inject Capital som är Sveriges första affärsängelprogram inom life science med fokus på södra Sverige.

Saminvest har, sedan verksamheten drog igång 2017, investerat i totalt 14 fonder och sex affärsängelprogram. Verksamheternas inriktning sträcker sig från bred tech och life science till mer specialiserade fokusområden såsom ”impact” och ”climate tech”. Totalt har cirka 2 931 miljoner kronor utfästs per den 31 december 2021.

Nyhetsarkiv