Saminvest investerar i Sound Bioventures life science fond

Saminvest har utfäst cirka 250 miljoner svenska kronor till Sound Bioventures life science fond. Fonden ska investera i bioteknikbolag i framför allt Skandinavien och norra Europa.

Fondens investeringsinriktning kommer vara bioteknikbolag som stödjer den kliniska utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar där det finns ett stort otillfredsställt medicinskt behov. Dessa läkemedel befinner sig främst i ett kliniskt stadium eller på väg in i ett kliniskt stadium och adresserar främst särläkemedel och sällsynta sjukdomar. Det geografiska fokuset kommer främst att ligga på företag i Skandinavien, framför allt i Sverige och Danmark, samt norra Europa och Storbritannien samt USA.

”Vi är mycket nöjda över att vara en av ankarinvesterarna i Sound Bioventures life science fond och därigenom kunna stötta etableringen av en specialiserad fond inom bioteknik. Bioteknik är en växande sektor i bland annat Sverige och genom investeringen i Sound Bioventures stärker vi det svenska eko-systemet för riskkapital.” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Johan Kördel, en av general partners, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med det stöd vi har fått av Saminvest och våra övriga ankarinvesterare som möjliggör etableringen av Sound Bioventures. Fonden kommer utgöra en plattform för att stödja och investera i bolag som utvecklar läkemedel som har en påverkan på folks hälsa och livskvalitet”.

”Sound Bioventures är ett välmeriterat team som har arbetat många år med investeringar inom life science sektorn. De har ett väletablerat nätverk på bland annat den svenska och danska marknaden, och fonden kommer utgöra ett viktigt tillskott för bolag i tidiga skeden.”, säger Magnus Skåninger, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Sound Bioventures uppgår efter första stängning till cirka 1 100 miljoner kronor. Investerarna består av Novo Holding, Vaekstfonden, Europeiska investeringsfonden (EIF), Saminvest, Ramsbury Invest samt grundarna.

Casper Breum och Johan Kördel

På bilden Casper Breum och Johan Kördel, som tillsammans med Bibhash Mukhopadhyay kommer att driva Sound Bioventures

Peder Hasslev, vd Saminvest AB

Peder Hasslev, vd Saminvest AB

Nyhetsarkiv