Saminvest investerar i Luminar Ventures andra såddfond

Saminvest har utfäst 150 miljoner kronor till Luminar Ventures andra såddfond. Fonden ska investera i mjukvarubolag i olika branscher i Norden.

Fondens investeringsinriktning är fortsatt mjukvarubolag i olika branscher som befinner sig i försådd- eller såddfas. Fonden har utökat sitt geografiska fokus till övriga nordiska länder, även om fokus fortsatt kommer vara Sverige.

”Att stödja utvecklingen av fler fondgenerationer är en viktig del av Saminvest uppdrag. Det är ett av de sätt på vilket vi långsiktigt kan stärka det svenska ekosystemet för riskkapital till innovativa bolag i tidiga faser. Det är därför väldigt glädjande att vi har haft möjlighet att stödja etableringen av Luminar Ventures andra fond.” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Jacob Key, general partner, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att våra ledande investerare från vår första fond har valt att även investera i vår andra fond, där Saminvest är en av ankarinvesterarna. Fonden kommer möjliggöra för oss att fortsätta investera i techbolag i tidiga faser med ambitionen att bli en av de ledande såddfonderna i Norden.”

”Luminar Ventures utgör ett välmeriterat team som har arbetat många år med investeringar till svenska techbolag i försådd- och såddfasen. Luminar Ventures har de senaste åren utmärkt sig för att vara en aktiv investerare till bolag i dessa faser, och vi bedömer att detta kommer fortsätta med nya fonden.”, säger Magnus Skåninger, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Luminar Ventures andra fond uppgår till ca 600 miljoner kronor efter första stängning. Investerarna består bland annat av Europeiska investeringsfonden (EIF), Saminvest, Svenska Kyrkan, Ericssons pensionsstiftelse och ett antal andra privata investerare.

Daniel Karsberg, partner, Jacob Key, general partner, Louise Hagen, partner, Magnus Bergman, general partner, Reid Jackson, investment manager och Irene Ardenstedt, finanschef. Foto: Niklas Palmklint

Daniel Karsberg, partner, Jacob Key, general partner, Louise Hagen, partner, Magnus Bergman, general partner, Reid Jackson, investment manager och Irene Ardenstedt, finanschef. Foto: Niklas Palmklint

Peder Hasslev, vd Saminvest AB

Peder Hasslev, vd Saminvest AB

Nyhetsarkiv