Saminvest har satsat över en miljard kronor på life science sedan starten 2017

Under 2021 har Saminvest stöttat life science-sektorn genom kapitalutfästelser till tre fonder och ett affärsängelprogram med totalt cirka 580 miljoner kronor. Fonderna investerar i sin tur i bolag i tidiga faser inom flera olika områden, bland annat läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och digital hälsa. Sammantaget möjliggör Saminvest utfästelser satsningar inom life science-sektorn de kommande åren. Sedan starten 2017 har Saminvest gjort kapitalutfästelser på över en miljard kronor till life science.

Flera av de samhällsutmaningar som världen står inför har koppling till hälsa, genom exempelvis åldrande befolkningar och livsstilsrelaterade sjukdomar. Detta ställer ökade krav på utveckling av nya effektiva läkemedel, vårdmetoder och medicinteknik samt på effektiv användning av digital teknik. Sverige rankas som ett av värdens mest innovativa länder i flera undersökningar och bedriver en omfattande forskningsverksamhet vid universitet och högskolor. Trots detta är det få som investerar i nystartade bolag inom life science-sektorn, vilket gör att bolag i denna sektor har svårt att erhålla kapital för att utvecklas och växa. Därför har Saminvest investerat i fonderna och affärsängel-programmet, då dessa kommer att göra investeringar i bolag i tidiga skeden.

Att Saminvest har gjort kapitalutfästelser till fonder och affärsängelprogram verksamma inom life science-sektorn på över en miljard kronor sedan 2017 är mycket positivt och har tillsammans med andra investerare givit ökade möjligheter för bolag att erhålla kapital. Det möjliggör tillgång till kapital och ägarkompetens för bolag i tidiga skeden och förstärker ekosystemet inom life science-sektorn, säger Peder Hasslev vd på Saminvest.

Sedan starten av 2017 har Saminvest gjort kapitalutfästelser i fonderna Sound Bioventures, Segulah Medical Acceleration, Eir Ventures och Hadean Ventures två fonder om totalt motsvarande cirka 940 miljoner kronor. Fonderna är verksamma inom flera olika områden. Sound Bioventures investerar i bioteknikbolag som befinner sig i kliniskt stadie eller är på väg in i kliniskt stadie och som utvecklar terapeutiska specialområden. Segulah Medical Acceleration investerar i unga innovativa företag inom områdena medicinsk utrustning, diagnostik och olika life science-verktyg. Eir Ventures investerar i innovativa företag med produkter och teknologier som tillgodoser ett betydande medicinskt behov och exempel på investeringsområden är läkemedelsutveckling, medicintekniska produkter, digital hälsa och diagnostik. Hadean Ventures investerar i företag i tidiga faser inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och digital hälsa.

Inom ramen för affärsängelprogrammet med inkubatorn SmiLe finns SmiLe Inject Capital AB, det första ängelinvesteringsbolaget i Sverige som enbart fokuserar på lovande life science-bolag i mycket tidig fas. Bakom finansieringen står erfarna affärsänglar tillsammans med Saminvest. Av de 40 miljoner kronor som rests i SmiLe Inject Capital AB går Saminvest in med 20 miljoner kronor. Dessutom kan upp till 75 miljoner kronor utfästas och investeras av Saminvests dotterbolag Annexstruktur AB för sam-/följdinvesteringar tillsammans med utvalda affärsänglar. Satsningen stärker ekosystemet för life science-bolag i södra Sverige och accelererar kommersialiseringen av innovationer inom läkemedel, medicinteknik och e-hälsa.

Det är glädjande att se den höga aktivitet som sker inom den nordiska life science-sektorn, där många nya finansiella aktörer tillkommit under de senaste åren. De privata riskkapitalfonder och ängelprogram som Saminvest gjort kapitalutfästelser till är centrala för ett livskraftigt ekosystem inom life science, kommenterar Helena Strigård, vd SwedenBIO.

Nyhetsarkiv