Saminvest investerar i Hadean Ventures andra life science fond

Saminvest har utfäst motsvarande 100 miljoner svenska kronor till Hadean Ventures andra life science fond. Fonden ska fortsätta investera i life science bolag i Europa med ett särskilt fokus på den nordiska marknaden.

Fondens investeringsinriktning kommer fortsätta att vara inom life science, med fokus på företag i tidiga faser inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och digital hälsa. Det geografiska fokuset kommer främst att ligga på europeiska företag, med särskild uppmärksamhet på den nordiska marknaden.

”Vi är mycket nöjda över att kunna stödja etableringen av Hadean Ventures andra fond. Detta är Saminvests första investering i en andragenerationsfond och visar på betydelsen att långsiktigt stärka eko-systemet” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Ingrid Teigland Akay, MD MBA, Managing Partner, kommenterar: ”Det är ett nöje att välkomna nya och återkommande investerare till Hadean Ventures andra fond, och vi är väldigt nöjda med att Saminvest även investerar i vår andra fond. Vi är glada att kunna fortsätta stödja unga företag och grundare som ämnar att driva genombrott inom medicinsk innovation till marknaden.”

”Hadean Ventures är ett välmeriterat team med gedigen erfarenhet från life science sektorn. De har ett väletablerat nätverk och ett starkt varumärke inte minst på den svenska marknaden. Vi ser fram emot att detta arbeta fortsätter förstärkas genom Hadan Ventures andra fond”, säger Magnus Skåninger, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Hadean Ventures andra fond uppgår efter första stängning till cirka 900 miljoner kronor. Investerarna består av ett 30-tal privata och institutionella investerare där förutom Saminvest även Oslo Pensjonsforsikring (OPF), Argentum och Investinor inkluderas.

Ingrid Teigland Akay

Ingrid Teigland Akay

MD MBA, Managing Partner Hadean Ventures
Peder Hasslev

Peder Hasslev

vd Saminvest AB

Nyhetsarkiv