Saminvest AB och ett 20-tal affärsänglar satsar 33 miljoner kronor i Vasa Angels I AB

Saminvest AB och ett 20-tal affärsänglar satsar 33 miljoner kronor i Vasa Angels I AB, som ska investera i innovativa bolag inom GU Ventures topprankade inkubator i Västsverige.

Ett tjugotal kvalificerade investerare har anslutit sig till Vasa Angels, vilka tillsammans med Saminvest ska investera i en portfölj om 20-30 innovativa företag i tidiga faser i GU Ventures sfär. Modellen ger investerarna möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekta delägare i dessa företag, samt att följa med på deras resa.

- “Vi gläder oss åt samarbetet med GU Ventures, som spelar en nyckelroll för att bygga ett starkt och hållbart ekosystem för finansiering av startups i Västsverige”, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest, som utgör den enskilt största investeraren i Vasa Angels.

Saminvest avsätter, utöver sitt utfästa kapital i Vasa Angels, ytterligare kapital för kommande sam- och följdinvesteringar med utvalda affärsänglar, som direktinvesterar i företagen. Peder Hasslev fortsätter:

- “Målsättningen med vår satsning är att förbättra tillväxtmöjligheterna för lovande innovationsbolag tills de blir intressanta för större venture capital-aktörer. Vår satsning förstärker det finansiella systemet kring Sveriges bästa inkubatorer och deras innovativa miljöer”.

Klementina Österberg, VD för GU Ventures och ny styrelseordförande i Vasa Angels, berättar:

- ”Lösningar och ny teknik som möter samhällets framtida utmaningar och dess förutsättningar att ställa om behöver nå marknaden snabbare. Tack vare Vasa Angels kommer vi att kunna snabba på utvecklingen genom att vi kan öka investeringarna i de utvalda lösningarna i tidig fas. Genom Vasa Angels I kommer således kommersialisering av innovationer att kunna accelerera, komma fler till nytta och skapa större värden för ägarna.”

I och med investeringen i Vasa Angels har Saminvest nu investeringar i nio ängelinvesteringsbolag via samarbeten med inkubatorer i Luleå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö.

Nyhetsarkiv