Saminvest investerar i Fast Track Capital III – mer än 50 miljoner kronor till skånska bolag

Affärsängelbolaget Fast Track Capital III är ett ängelinvesteringsbolag som förvaltas av Minc där Saminvest är medinvesterare. Denna gång genomförs Fast Track Capital III i samverkan mellan Minc och Ideon Innovation i Lund. Målet är att förbättra finansierings- och tillväxtmöjligheterna för inkubator- och acceleratorbolag på både Minc och Ideon Innovation och bygga ett starkare ekosystem i Skåne för finansiering av tidiga bolag. Förutom de 26 miljoner kronor som Fast Track Capital III reste, finns det ytterligare upp till 13 miljoner kronor som Saminvest kan investera tillsammans med utvalda affärsänglar när de gör motsvarande direktinvesteringar i Fast Track Capitals portföljbolag. Totalt kan Fast Track Capital-strukturen bidra med mer än 50 miljoner kronor i investeringskapital till skånska bolag.

Fast Track Capital III AB (FTC3) är ett ängelinvesteringsbolag som förvaltas av Minc. Fast Track Capital ger affärsänglar möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekt delägare i ett stort antal lovande startups. Fast Track Capital uppmuntrar följd-investeringar i bolagen och utvalda affärsänglar kan göra följdinvesteringar som Saminvest matchar med samma belopp.

FTC3 är uppföljaren till Fast Track Capital II AB (FTC2) som Minc satte upp 2018-2019. FTC2 har totalt tagit in 28 miljoner kronor. FTC2 har 47 privata investerare varav en tredjedel är kvinnor. FTC2 har hittills investerat i 42 bolag.

Fast Track Capital III AB drivs av Minc i samarbete med Ideon Innovation och kan investera i bolag både på Ideon Innovation och på Minc. FTC3 planerade att ta in 26 miljoner kronor varav 13 miljoner kronor från privata investerare som skulle matchas med 13 miljoner kronor från Saminvest. Eftersom intresset var stort, övertecknades FTC3 och har slutligen 16 miljoner kronor från 65 privata investerare och 10 miljoner kronor från Saminvest. De privata investerarna har gått in med mellan 200 000-400 000 kronor vardera. Både Minc och Ideon Innovation arbetar aktivt för att fler tillväxtföretag ska drivas av kvinnor och en väg mot målet är att fler kvinnor investerar i startups. Målet för FTC3 var att 35 % av investerarna skulle utgöras av kvinnor, utfallet blev 40 %. Det är ett trendbrott och en unikt hög siffra i de här sammanhangen.

Sedan de tre piloterna Minc, Sting (Stockholm) och Arctic Business Incubator (Luleå) sattes upp 2018-2019 har ytterligare fem ängelinvesteringsbolag startats över hela Sverige och utgör nu ett viktigt komplement för att på ett effektivt och inkubatornära sätt investera riskkapital i lovande startups.

”-Vi gläds åt att vara med och förstärka eko-systemet i södra Sverige så att lovande bolag får bättre möjligheter att växa. Det är särskilt glädjande att Minc och Ideon Innovation samarbetar kring affärsängelprogrammet, vilket vi tror kommer att ge effektivitetsvinster.” säger Peder Hasslev, vd på Saminvest.

”-Minc arbetar fokuserat för att fler kvinnor ska investera och vi är mycket stolta över utfallet av FTC3, säger Jeanette Andersson, vd på Minc. Hon fortsätter ”-Vi har som en viktig del i vår strategi samverkan för att tillsammans bygga Malmös och Skånes bästa bolag. Att bjuda med Ideon Innovation att vara en del av Fast Track Capital III är helt i linje med den startupkultur som vi vill fortsätta att utveckla. Det är också mycket glädjande att vi har ett så stort förtroende från investerarna, som består av både affärsänglar och family offices. Det finns en stark vilja att bidra till att utveckla entreprenörskap i Malmö och Skåne för allas vårt bästa. Det är extra glädjande att 10 av de 12 första investerarna i FTC1 är med i FTC2 och nu även FTC3”, förklarar Jeanette.

”-Vi är väldigt glada över att vi har kunnat medverka till det regionala samarbetet med Minc och Saminvest genom FTC3. Det råder en sprudlande aktivitet och det genereras mycket kunskap i Lund, och i hela Skåne, och för att säkerställa regionens och Sveriges framtida välfärd, är det centralt med god tillgång till tidigt såddkapital för unga spjutspetsbolag. Med FTC3 får Ideon Innovation, arm i arm med Minc, ytterligare ett gränssnitt mot näringslivet och investerarna i regionen”, menar Anders Nilsson, VD Ideon Innovation.

För mer information kontakta:

Peder Hasslev, vd Saminvest, peder.hasslev@saminvest.se
Jeanette Andersson, vd Minc, jeanette@minc.se
Anders Nilsson, vd Ideon Innovation, an@ideoninnovation.se

Om Minc

Startuphuset Minc i Malmö erbjuder ett antal olika tjänster och program som hjälper ambitiösa entreprenörer att växa sina bolag. I dagsläget rymmer huset bland annat Mincs Inkubator, acceleratorn Fast Track Malmö, Minc Tourism Accelerator samt förinkubatorn Startup Labs. Sedan starten 2002 har över 300 bolag gått igenom något av Mincs program. Minc är ett helägt bolag till Malmö Stad med målsättningen att skapa tillväxt och investeringar i Malmö.

Om Ideon Innovation

Lund Business Incubator, Ideon Innovation, är en företagsinkubator med syfte och förmåga att stödja nystartade företag inom ett flertal teknik- och tillväxtbranscher lokaliserad inom Ideon Science Park med över 400 innovationsföretag och 10 000 anställda. Inkubatorn ägs av Lund Universitet, Lunds kommun och börsnoterade Wihlborgs Fastigheter.

Ideon Innovations erbjuder ett utvecklingsprogram för tidiga bolag med ambition och möjlighet att bidra till exponentiell tillväxt, arbetstillfällen och global hållbar impact. Sedan år 2004 har man arbetat med 300+ startups, som genererar mer än 4 miljarder i omsättning och skapat 3000+ arbetstillfällen.

Nyhetsarkiv