Saminvest investerar i SmiLe Inject Capital för att stötta startups

Av de 40 miljoner kronor som rests i SmiLe Inject Capital går Saminvest in med 20 miljoner kronor. Dessutom utfäster Saminvest ytterligare upp till 75 miljoner kronor för kommande sam- och följdinvesteringar tillsammans med utvalda affärsänglar som investerat i SmiLe Inject Capital.

SmiLe Incubator lanserar nu SmiLe Inject Capital AB, det första ängelinvesteringsbolaget i Sverige som enbart fokuserar på lovande life science-bolag i tidig fas. Bakom finansieringen står erfarna affärsänglar tillsammans med Saminvest. Satsningen kommer att bidra till att stärka det finansiella ekosystemet för skånska life science-bolag och därmed accelerera kommersialiseringen av innovationer inom läkemedel, medicinteknik och e-hälsa.

”Vi är mycket glada över att Saminvest tillsammans med SmiLe nu etablerar ett renodlat investeringsbolag för life science-företag i tidiga faser. SmiLe Inject Capital kommer utgöra ett viktigt tillskott för den svenska life science-industrin, där tillgång på både kapital och ägarkompetens är viktiga förutsättningar för att bolag ska kunna utvecklas framgångsrikt.” säger Peder Hasslev, VD för Saminvest AB.

Investeringarna kommer att göras i bolag som deltagit i SmiLes inkubatorprogram under minst sex månader eller motsvarande program hos en erkänd innovationspartner i Skåne. SmiLe Inject Capital ska investera 40 miljoner kronor i 10–15 lovande life science-bolag under två år. Utöver detta finns en möjlighet till följdinvesteringar på totalt 150 miljoner kronor via affärsänglar och Saminvests Annexstruktur.

”Jag är otroligt stolt och glad över att vi tillsammans med erfarna affärsänglar och Saminvest nu kan lansera SmiLe Inject Capital. Alla framgångsrika inkubatormiljöer ute i världen har kapital knutet till sig och att vi nu kan erbjuda innovativa skånska life science-bolag tillgång till riskkapital är en viktig milstolpe för SmiLe. Med detta bidrar vi också till att flera svenska innovationer kan utvecklas och stanna i Sverige, något som är helt avgörande för att vi ska behålla vår konkurrenskraft internationellt,” säger Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator.

Nyhetsarkiv