Saminvest investerar i Segulah Medical Acceleration

Saminvest har utfäst 125 miljoner svenska kronor till Segulah Medical Acceleration, SMA, som ska specialisera sig på investeringar inom medicinteknik med fokus på Sverige, övriga Skandinavien samt Västeuropa.

SMA:s nisch är att investera i unga innovativa företag inom medicinteknik så att dessa kan öka tillväxten och därigenom nå en kommersiellt uthållig position. SMA:s fokus är företag i Sverige, övriga Skandinavien samt Västeuropa som är verksamma inom områden såsom diagnostik, sjukvårdsprodukter, medicinska forskningsmetoder och digitala teknologier.

”Vi är mycket glada över att kunna stödja etableringen av SMA, vars inriktning stärker det inhemska eko-systemet för riskkapital och ökar finansieringsmöjligheterna för bolag inom svensk life science” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Initiativtagare till SMA är Gabriel Urwitz och det nybildade teamet kommer ledas av Roger Gunnarsson, som har 25 års erfarenhet av internationell investeringserfarenhet från London med fokus på life science sektorn. Teamet har även knutit till sig ett välmeriterat vetenskapligt råd.

”Det finns många lovande företag med en färdig produkt och teknologi som står inför kommersialisering. Men de saknar ofta den finansiering samt det kunnande och nätverk som krävs för att bygga ett företag med potential att nå en världsmarknad.” säger Gabriel Urwitz.

SMA:s investeringsstrategi sträcker sig över en längre tidsperiod än vad riskkapitalfonder gör. Saminvests investering är dock tidsbegränsad så att kapitalet inte är bundet längre än vad som är brukligt för traditionella fondinvesteringar. Ett antal institutionella investerare, som Fjärde AP-fonden, SEB pensionsstiftelse och IMAS Foundation samt privata investerare har totalt investerat 1,2 miljarder kronor i SMA.

Nyhetsarkiv