Nytt affärsängelprogram i Uppsala: 150 miljoner kronor till tillväxtföretag

Nytt affärsängelprogram i Uppsala: 150 miljoner kronor till tillväxtföretag

Saminvest kommer att tillsammans med affärsänglar investera upp till 150 mkr i bolag knutna till den topprankade inkubatorn och acceleratorn UIC (Uppsala Innovation Centre).

Saminvest gör nu en satsning tillsammans med affärsänglar och investeringsbolag med målsättningen att investera upp till 150 Mkr i UIC-bolag, där Saminvest investerar hälften av kapitalet. Bolag som antas till UICs affärsutvecklingsprogram för tillväxtbolag kommer erbjudas en första investering på 500 000 kronor med möjlighet till följdinvesteringar. Upplägget innebär att Saminvest utöver att investera i UICs ängelinvesteringsbolag även matchar utvalda affärsänglars följdinvesteringar i UIC-bolagen. Satsningen förstärker det finansiella ekosystemet i Uppsala och målet är att förbättra tillgången på kapital och ägarkompetens för företag i tidiga skeden.

Affärsängelprogrammet riktar sig till erfarna investerare som har varit med tidigare, till exempel Connects affärsängelnätverk, men ger även möjlighet att knyta an nya investerare. Ett av målen är att både erfarna och nya investerare ska arbeta tillsammans för att utveckla konkurrenskraftiga företag.

- Detta är ett bra exempel på hur vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan arbeta ihop med privat kapital. Målsättningen med vår satsning är att förbättra tillväxtmöjligheterna för lovande innovationsbolag tills de blir intressanta för större riskkapitalbolag. Vår satsning förstärker det finansiella systemet kring Sveriges främsta inkubatorer och deras innovativa miljöer. Vi är glada över att affärsängelprogrammet nu har etablerats i flera delar av Sverige, säger Peder Hasslev, vd för Saminvest

- Vi gläder oss åt samarbetet med UIC som spelar en nyckelroll för att bygga ett starkt och hållbart ekosystem för finansiering av tillväxtbolag. UIC är en topprankad inkubator och har både ett brett affärsängelnätverk och ett starkt affärsflöde. Detta blir Saminvests fjärde affärsängelsupplägg och vi är nöjda med att modellen nu etableras i Uppsala, säger Erik Wijnbladh, chef fondinvesteringar vid Saminvest.

– Vi är glada att Saminvest har valt att starta det här samarbetet med UIC. Tillgången till kapital är ofta en brist hos tillväxtbolag och med tillgång till fonden kommer vi kunna erbjuda en lösning som stärker bolagens ekonomi, säger Karin Modéen, CFO och vice vd på UIC.

– Ja, vi får ofta frågan om UIC kan investera i bolag. Genom samarbetet med Saminvest och affärsänglar kan UICs affärsutvecklingsstöd nu kompletteras med kapital, vilket ger tillväxtbolagen ännu bättre förutsättningar att lyckas, fortsätter Per Bengtsson, vd på UIC.

Mikrofonden förvaltad av UIC förväntas stängas under hösten.

Foto: Per Bengtsson, vd på UIC, Erik Wijnbladh, chef fondinvesteringar på Saminvest, Karin Modéen, CFO/vice vd på UIC och Peder Hasslev, vd på Saminvest. Fotograf: Karin Kronvall, Kronvalls Pixlar

För mer information:
Peder Hasslev, vd
E-post: peder.hasslev@saminvest.se

Om Saminvest
Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Genom att investera i nya fonder förvaltade av team med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet så bidrar Saminvest till att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. På så sätt medverkar Saminvest till att ge fler innovativa och snabbväxande företag tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas. www.saminvest.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. www.uic.se

Nyhetsarkiv