Håkan Borg rekryteras som ansvarig för mikrofondsinvesteringar

Saminvest har inrättat en ny heltidstjänst i syfte att ytterligare utveckla och sprida Saminvests mikrofondsupplägg.

Håkan kommer närmast från KTH Innovation och KTH Holding AB, där han har varit verksam som både affärsutvecklingscoach och investeringsansvarig. Dessförinnan har han bland annat arbetat med företags- och affärsutveckling i bolag inom ICT-området nationellt och internationellt. Håkan tillträder tjänsten senast den första september.

Mikrofonder är ett nytt finansieringsupplägg som Saminvest utvecklat tillsammans med inkubatorerna Sting, Minc och ABI. Konceptet innebär att Saminvest dels investerar i inkubatorsnära affärsängelfonder, dels matchar utvalda affärsänglars följdinvesteringar i bolag som finns i fonderna.

Nyhetsarkiv