Saminvest investerar i Mincs nya ängelinvesteringsbolag – lockar stor andel kvinnliga investerare

Saminvest kommer att investera 8 Mkr i Mincs nya ängelinvesteringsbolag Fast Track Capital 2 (”FTC2”). Över fyrtio investerare, varav en tredjedel kvinnor, har dessutom tecknat sig för 10 Mkr i FTC2, som matchat med Saminvest kommer att innebära 18 Mkr i Mincs bolag under en tvåårsperiod. Den totala beslutade investeringssumman inklusive matchade följdinvesteringar tillsammans med affärsänglar uppgår till 60 Mkr.

Med det nya investeringsbolaget vill Minc bygga ett ekosystem där nya investerare lär sig av erfarna investerare. Investerarna består av både erfarna affärsänglar och entreprenörer men även nya änglar som alltså gör sin första investering i och med det nya investeringsbolaget - en viktig aspekt för att säkra återväxten av nya affärsänglar.

Förutom att investera 500 000 kr i alla bolag som blir antagna till Mincs accelerator Fast Track Malmö kommer FTC2 även att investera 300 000 kr per bolag i Minc Incubators mest lovande startups - ett helt nytt erbjudande för Minc och dessutom unikt i södra Sverige. Kommande och idag aktiva bolag i inkubatorprogrammet har således en ännu större möjlighet till investering från och med 2019. Vilka bolag det blir bestäms av en investeringskommitté bestående av representanter från FTC2 (ej Saminvest).

“Vi gläder oss åt samarbetet med Minc som spelar en nyckelroll för att bygga ett starkt och hållbart ekosystem för finansiering av startups. Vi uppskattar också Mincs målmedvetna arbete för att engagera fler kvinnliga investerare”, säger Peder Hasslev, vd för Saminvest.

Saminvests Fondinvesteringschef, Erik Wijnbladh, kommenterar: “Minc har en stark etablerad närvaro i det regionala ekosystemet, ett brett nätverk av affärsänglar och en unik tillgång till högkvalitativt affärsflöde.”.

“Vi har jobbat aktivt med att få en så stor spridning som möjligt i Fast Track Capital II - både vad gäller bakgrund och tidigare erfarenhet. Vi ser också att vårt målmedvetna arbete för att engagera fler kvinnliga investerare ger resultat”, säger Jeanette Andersson, t.f. vd på Minc.

Den första investeringen förväntas i januari 2019.

Kontaktuppgifter:
Peder Hasslev, VD Saminvest, peder.hasslev@saminvest.se
Erik Wijnbladh, Chef Fondinvesteringar Saminvest, erik.wijnbladh@saminvest.se

Om Saminvest

Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Genom att investera i nya fonder förvaltade av team med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet så bidrar Saminvest till att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. På så sätt medverkar Saminvest till att ge fler innovativa och snabbväxande företag tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas.

Om Minc och Fast Track Capital II

Startuphuset Minc i Malmö hjälper entreprenörer att bygga snabbväxande, internationella bolag. Sedan Minc sattes upp av Malmö Stad år 2002 har hundratals innovativa bolag gått igenom programmen, inklusive internationella aktörer som Polar Rose, Hövding och Apsis. Fast Track Capital (FTC) investeringsbolag sätts upp vartannat år och vänder sig till både erfarna och nya affärsänglar, som förvaltas av Minc och där det investerade privata kapitalet matchas av statliga riskkapitalbolaget Saminvest. Syftet med FTC är att förbättra finansieringen av Mincs bolag för att öka sannolikheten till framgång och att bygga ett starkt regionalt ekosystem för finansiering av startups. FTC ska under en två-årsperiod investera i ca 25–35 lovande startups från Mincs båda program Fast Track Malmö (FTMO) och Minc Incubator.

Nyhetsarkiv