23 miljoner i extra investeringskapacitet när Saminvest matchar Propel Capital-investerare

Saminvest och Sting

Ovan från vänster: Peder Hasslev (Saminvest), Erik Wijnbladh (Saminvest), Maria Ljungberg (Sting) Nedan från vänster: Anna Ljungbergh (Affärsängel), Lars Lindgren (Affärsängel), Mattias Weinhandl (Affärsängel), Anders Göransson (Affärsängel), Boel Rydenå-Swartling (Affärsängel) (saknas på fotot: Lars Appelstål)

Saminvest har ingått ett saminvesteringsavtal med sex affärsänglar i Stings affärsängelbolag Propel Capital IV. Satsningen innebär att Saminvest åtar sig att investera upp till 23 miljoner kronor tillsammans med de utvalda affärsänglarna när de gör direktinvesteringar i Propel Capitals portföljbolag, som ett komplement till affärsänglarnas egna investeringar om samma belopp.

Propel Capital IV är ett affärsängelbolag kopplat till affärsinkubatorn Sting. Propel Capital IV ger affärsänglar möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekta delägare i ett stort antal lovande startups. Änglarna får dessutom möjlighet att göra direktinvesteringar i de för dem mest intressanta bolagen. Propel Capital IV har rest över 20 miljoner kronor för att göra investeringar i upp till 40 bolag, varav Saminvest har gått in med 8 miljoner kronor. Som ett komplement till direktinvesteringen i Propel Capital IV kommer Saminvest nu alltså att matcha utvalda affärsänglars fortsatta investeringar i Propel Capital IVs portföljbolag. Förvaltningen av såväl investeringen i Propel Capital IV som Saminvests tilläggsinvesteringar i Propel Capital IV-bolag hanteras av Sting.

Urvalskriterier för att affärsänglarna ska få ett saminvesteringsavtal är bland annat tidigare erfarenhet av att göra investeringar i startups, uttalad vilja och kapacitet att göra investeringar framåt samt att affärsängeln bedöms vara en aktiv och seriös investerare i bolag där hon eller han har gått in. De sex affärsänglarna som nu är först ut med att få ett saminvesteringsavtal är Anna Ljungbergh, Boel Rydenå Swartling, Lars Lindgren, Lars Appelstål, Anders Göransson, och Mattias Weinhandl.

Peder Hasslev, vd för Saminvest kommenterar - Målsättningen med vår satsning är att förbättra tillväxtmöjligheterna för lovande innovationsbolag tills de blir intressanta för större venture capital-aktörer. Vår satsning förstärker det finansiella systemet kring Sveriges bästa inkubatorer och deras innovativa miljöer. Sting har samlat en rad intressanta bolag i sina program och byggt nätverk av erfarna affärsänglar och investeringsbolag. Saminvest bygger vidare på denna struktur, och hoppas kunna etablera liknande upplägg hos fler svenska inkubatorer.

Erik Wijnbladh, chef Fondinvesteringar inom Saminvest kommenterar - Affärsänglarna spelar en nyckelroll i det finansiella ekosystemet. Det är mycket glädjande att vi nu förstärker dessa sex utvalda affärsänglars finansieringskapacitet i samband med att de gör direktinvesteringar. Genom detta initiativ vill vi bidra till att utveckla marknaden för riskkapital och öka finansieringen av innovativa bolag med hög tillväxtpotential. Förhoppningsvis kommer vi på sikt att ingå saminvesteringsavtal med fler affärsänglar.

Maria Ljungberg, ansvarig för investerarrelationer på Sting och Propel Capital kommenterar - Det är glädjande att vi är igång med saminvesteringsavtalet och att våra bolag därmed får ännu bättre finansieringsmöjligheter. Det är en mycket kvalificerad grupp av investerare som nu blir pionjärer i denna satsning.

Kontaktuppgifter:
Peder Hasslev, VD Saminvest, peder.hasslev@saminvest.se
Erik Wijnbladh, Chef Fondinvesteringar Saminvest: erik.wijnbladh@saminvest.se

Om Saminvest
Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Genom att investera i nya fonder förvaltade av team med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet så bidrar Saminvest till att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. På så sätt medverkar Saminvest till att ge fler innovativa och snabbväxande företag tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas.

Om Sting och Propel Capital
Sting har sedan 2002 hjälpt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till framgångsrika tillväxtföretag. Sting erbjuder startups finansiering, affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Sting har stöttat över 240 startups, av vilka 70 procent fortsätter att utvecklas och växa idag. Kopplat till Sting finns affärsängelbolaget Propel Capital som sedan starten 2014 via Propel Capital I, II III och IV har investerat närmare 30 miljoner kronor i runt 100 Stingbolag. För mer information om Sting, kontakta Maria Ljungberg, ansvarig för Investerarrelationer, maria.ljungberg@sting.co

Nyhetsarkiv