Ny VC-fond inom life science till Sverige genom Saminvest

Saminvest genomför sin första fondinvestering när 160 miljoner kronor investeras i Hadean Capital. Hadean, som öppnar kontor i Stockholm, blir en viktig förstärkning för att utveckla fler svenska life science-företag. Life science är ett av Sveriges mest framträdande forskningsområden men enbart ett fåtal större riskkapitalister är aktiva i branschen.

”Saminvests investering innebär att en helt ny riskkapitalfond inom life science etableras i Sverige. Det finns idag en mängd talangfulla forskare och entreprenörer inom svensk life science som behöver hjälp med både kapital och kompetens för att utvecklas till kommersiellt gångbara verksamheter. Hadeans etablering i Sverige är helt i linje med Saminvests ambition att stärka den svenska riskkapitalmarknaden med både kompetenta riskkapitalteam och kapital för att bättre tillvarata potentialen i svenska utvecklingsbolag”, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest.

“Vår investering väntas dessutom ge en större uppväxling av privat kapital. Hittills har placerare investerat 330 miljoner kronor i Hadean Capital, men fonden har som målsättning att det kommande året nå en storlek på omkring 1 miljard kronor”, avslutar Peder Hasslev.

Hadean, med kontor i Stockholm och Oslo, är ett nytt fondteam som kommer att fokusera på nordiska life science-företag i utvecklingsfaser, där den svenska marknaden är den största. Hadeans förvaltarteam har bland annat arbetat tillsammans på Inventages, ett av världens största riskkapitalbolag inom life science. Fondens förvaltarteam består idag av Ingrid Teigland Akay, Walter Stockinger och Siro Perez. Ett arbete pågår med att rekrytera nyckelpersonal i Sverige. Hadean Capital startar nu sin investeringsverksamhet.

”Det finns flera faktorer som gör Hadean till en högintressant investering för oss. Inte minst teamets omfattande internationella erfarenhet, med kontaktytor mot såväl forskningsvärlden som andra riskkapitalister”, säger Erik Wijnbladh, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Utöver Saminvests 160 miljoner kronor har ytterligare 170 miljoner kronor investerats i Hadean Capital av förvaltarteamet tillsammans med norska Gjensidigestiftelsen, Oslo Pensjonsforsikring, Argentum och Varner-gruppen.

”För oss inom Hadean Ventures har det varit avgörande att få Saminvest som ankarinvesterare i vår nya fond. Saminvest har spelat en nyckelroll vid etableringen av Hadean Capital. Vi ser nu fram emot att samarbetet resulterar i investeringar i lovande start-ups inom svensk life science”, säger Ingrid Teigland Akay, partner vid Hadean Ventures.

För mer information, kontakta:

Katarina Green, kommunikationschef Saminvest, katarina.green@saminvest.se tel 0708-595556

Om Saminvest

Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Detta för att flera innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Saminvest förvaltar även 60-talet befintliga aktieinnehav i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt. Det är kapitalet från Fouriertransform och Inlandsinnovation som framöver ska finansiera Saminvests fondinvesteringar. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar på fem miljarder kronor.

Om Hadean Capital

Fonden Hadean Capital I förvaltas av Hadean Ventures vilket är ett förvaltarteam med en gemensam bakgrund från Inventages, ett av världens största riskkapitalbolag inom life science. Teamet består av: Ingrid Teigland Akay, med dr, som utöver investerare även varit yrkesverksam som läkare inom privat och offentlig sektor i flera europeiska länder, Walter Stockinger, doktor i biokemi, PhD i Biokemi, investerare samt forskare vid Harvard och konsult på BCG, samt Siro Perez, doktor i molekylärbiologi, med en bakgrund från bl a BCG och som investerare, entreprenör och tidigare VD i flera unga life science-bolag.

Nyhetsarkiv