Saminvest och RISE i samarbete om test och demo

Ett ramavtal har tecknats där RISE erbjuder Saminvest rådgivning inom test och demofrågor. Bland de fonder som Saminvest avser att investera i kommer det sannolikt att finnas ett antal bolag med särskilda behov att bygga upp så kallade test- och demonstrationsanläggningar, dvs en unik infrastruktur för att testa bolagets produkter och processer under verkliga betingelser. RISE säkerställer tillgången till relevant kompetens inom test och demo för Saminvest, dess medinvestorer och portföljbolagen.

- Infrastrukturen för test och demo är normalt mycket kostsamma investeringar varför det är viktigt för alla parter att satsningen baseras på en korrekt analys. RISE är Sveriges i särklass största forskningsinstitut, äger över 60 procent av Sveriges öppna test och demoanläggningar och har betydande kunskap och erfarenhet inom området. Genom samarbetet med RISE har Saminvest möjlighet att kvalitetssäkra att rätt bolag med test- och demoanläggningsbehov finansieras, säger Peder Hasslev VD för Saminvest.

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

Om RISE – Sveriges forskningsinstitut: 
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. Läs gärna mer på www.ri.se

Nyhetsarkiv