Saminvest medlem i nytt europeiskt samarbetsforum

Saminvest är ny medlem i det nybildade samarbetsforum ”European Investment Fund (EIF) National Promotional Institution (NPI) Equity Platform”, lanserat av EIF och EU. Inom samarbetet finns andra nationella utvecklingsbolag och utvecklingsbanker, såsom Vaekstfonden, Finnish Industry Investment och BPIfrance. Via samarbetet får Saminvest bland annat snabbare tillgång till EU-finansierade instrument som kan finansiera svenska företag.

- Saminvests medlemskap innebär att vi får en närmare kontakt med såväl EIF som med övriga europeiska nationella utvecklingsbolag. Som nationellt utvecklingsbolag har vi ett behov av att utbyta erfarenheter med gelikar om riskkapitalmarknader, hur affärspraxis utvecklas och hur vi bäst bidrar till att utveckla riskkapitalet, säger Peder Hasslev, verkställande direktör i Saminvest.

- Medlemskapet är en del av Saminvests uppdrag att öka finansieringen till svenska innovationsbolag och gör oss också till en viktig länk mellan EU:s möjligheter och svenska företag. Via samarbetsforumet får vi i ett tidigt skede information om EU:s finansieringsinstrument vilket ökar Saminvests möjligheter att tillvarata dessa och därigenom öka kapitalflödena till den svenska marknaden, säger Erik Wijnbladh, investeringschef fonder vid Saminvest AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

Erik Wijnbladh, investeringschef fonder, erik.wijnbladh@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

För mer information om “European Investment Fund (EIF) National Promotional Institution (NPI) Equity Platform“ se http://www.eif.org/what_we_do/equity/NPI/index.htm

www.saminvest.se

Nyhetsarkiv