Saminvests organisation på plats – stort fokus på investeringar

Saminvest har under kvartalet bland annat färdigställt sin investeringsprocess och analysmodell, vilket innebär att Saminvest nu etablerat en gedigen utvärderingsprocess inför sin första fondinvestering. Fördjupade diskussioner pågår med ett begränsat antal fondteam och trots förhållandevis långa processer räknar Saminvest med att genomföra en första fondinvestering under 2017.

Saminvests dotterbolag Fouriertransform och Inlandsinnovation har haft en hög aktivitetsnivå under perioden med såväl tilläggsinvesteringar och försäljningar. Totalt har 101 miljoner kronor investerats och ägandet i åtta bolag avyttrats, helt i enlighet med befintliga ägarplaner.

–Vi har idag en hög arbetstakt där vi lägger mycket tid och engagemang både på dialogen med nya fondteam och på en ansvarsfull förvaltning av de befintliga bolagsinnehaven. Samtidigt fortsätter uppbyggnaden av en ändamålsenlig organisation för Saminvestkoncernen, säger Peder Hasslev, verkställande direktör i Saminvest.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -79 mkr. Investeringsverksamheten redovisade ett resultat uppgående till -85 mkr, rörelsens kostnader uppgick till -49 mkr samt resultat från finansiella poster till 59 mkr.

Under juni månad lanserades en ny webbsida. De fondteam som önskar ha Saminvest som investerare möter här Saminvests utvärderingssteg och analysmodell.

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

Stefan Nilsson, ekonomi- och finanschef, stefan.nilsson@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

www.saminvest.se

Om Saminvest

Saminvest bildades av svenska staten 2016 i syfte att vitalisera den svenska riskkapitalmarknaden för innovationsbolag med tillväxtpotential. Saminvests investeringar i venture capital-fonder ska stimulera det privata kapitalet att investera och resultera i att en mångfald av fonder kan skapas för växande företag i tidiga skeden. Fonderna ska vara baserade i Sverige och ska förvaltas av team med gedigen investeringserfarenhet och som investerar egna medel i fonden.

Nyhetsarkiv