Maria Westerberg blir chefsjurist på Saminvest AB

Maria kommer närmast från Folksam Fondförsäkring där hon ansvarat för regelverksrelaterade frågor, och har dessförinnan gedigen erfarenhet av investeringar, företagsförvärv och omstruktureringar, som såväl bolagsjurist som biträdande jurist på advokatbyrå.

Maria tillträder sin tjänst i oktober i år.

Nyhetsarkiv