Saminvest släpper ny webb

Saminvest lanserar nu sin nya webbplats. Den har arbetats fram under våren och ska spegla bolagets verksamhet och ge relevant information till potentiella investerare, allmänhet och media.

Här finns pressmaterial, finansiella dokument samt information om hur Saminvests investeringsverksamhet och arbetsprocess ser ut.

– Vårt mål är att potentiella fondinvesterare ska hitta den information de behöver och på så sätt snabbt komma vidare i sin ansökningsprocess, säger Stefan Nilsson, ekonomi- och finanschef vid Saminvest.

På webbplatsen går också att läsa mer om Saminvest som bolag, hitta viktiga styrdokument samt ta del av dotterbolagen Inlandsinnovation och Fouriertransform. Saminvest ägs till hundra procent av svenska staten vilket medför vissa riktlinjer för kommunikation. Här ska informationen vara relevant, uppdaterad och korrekt.

– På sikt vill vi fylla den med ytterligare fördjupningar inom riskkapitalbranschen och så klart presentera de investerarteam som kommer igång, säger Stefan Nilsson.

Adressen är www.saminvest.se

Nyhetsarkiv