Nyheter

Saminvest investerar i FSG Fund II

Saminvest har utfäst 150 miljoner kronor till FSG Fund II. Fonden ska investera i teknikbolag och life sciencebolag i tidiga faser i Norden. Fondens investeringsinriktning är att investera i teknikbolag med existerande intäktsströmmar och life sciencebolag i tidiga kliniska faser. Fokus kommer att vara bolag i Sverige och övriga nordiska länder. Partnerteamet består av Christer Fåhraeus, Linus Wiebe och Johanna Asklin. ”Saminvest fortsätter sitt arbete med att investera i nya team som har för avsikt att investera i innovativa teknikbolag och life sciencebolag i tidiga skeden.

Läs mer

Nyhetsarkiv