Nyheter

Saminvest investerar i Zenith Venture Capital

Saminvest har utfäst 150 miljoner kronor till Zenith Venture Capital. Fonden ska investera i teknikbolag i tidiga faser i Norden. Fondens investeringsinriktning är att investera i teknikbolag i tidiga faser och primärt fokus kommer att vara bolag i Sverige och övriga nordiska länder. ”Saminvest fortsätter sitt arbete med att investera i nya team som har för avsikt att investera i innovativa teknikbolag i tidiga skeden. Genom att det etableras fler fonder på den svenska marknaden stärker vi det svenska ekosystemet för riskkapital till innovativa bolag vilket kommer gynna framväxten av nya bolag” kommenterar Peder Hasslev, vd på Saminvest.

Läs mer

Nyhetsarkiv