Nyheter

Peder Hasslev lämnar Saminvest för att bli ny vd på Alecta

Peder Hasslev började på Saminvest 2017 med uppdrag att avyttra portföljen med direkta investeringar och att bygga upp en fondportfölj i syfte att etablera nya riskkapitalfonder på den svenska marknaden. Idag har Saminvest avyttrat så gott som samtliga 67 direktinnehav och byggt upp en fondportfölj bestående av fler än 30 fonder och ängelinvesteringsbolag. Under den här tiden har drygt 450 tillväxtbolag i tidiga skeden fått tillskott av kapital från Saminvest tillsammans med privat kapital och många arbetstillfällen från Luleå i norr till Malmö i söder har därvid skapats.

Läs mer

Nyhetsarkiv