Nyheter

Saminvest investerar i Hadean Ventures andra life science fond

Saminvest har utfäst motsvarande 100 miljoner svenska kronor till Hadean Ventures andra life science fond. Fonden ska fortsätta investera i life science bolag i Europa med ett särskilt fokus på den nordiska marknaden. Fondens investeringsinriktning kommer fortsätta att vara inom life science, med fokus på företag i tidiga faser inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och digital hälsa. Det geografiska fokuset kommer främst att ligga på europeiska företag, med särskild uppmärksamhet på den nordiska marknaden.

Läs mer

Nyhetsarkiv