Medlemskap

Saminvest är medlem i ett antal branschorganisationer i syfte att både utveckla riskkapitalbranschen och tydliggöra att vi ställer oss bakom viktiga riktlinjer avseende bland annat ansvarsfrågor, förvaltning och transparens i riskkapitalbranschen. Exempelvis:

  • European Investment Fund National Promotional Institution Equity Platform
  • FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)
  • Invest Europe
  • Nordic Venture Network