Investeringar i affärsängelbolag

Per 2021-10-26

Affärsängelprogram

FörvaltareInvesteringsbolagFokusUtfäst (mnkr)
ABI (Arctic Business Incubator)Arctic Ventures Ett ABIngångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag10
Arctic Ventures Två ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag5
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar7
GU Ventures ABVasa Angels I ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag18
Minc (Minc i Sverige)Fast Track Capital II ABIngångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag16
Fast Track Capital III ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag10
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar21
SmiLe (SmiLe Incubator AB)SmiLe Inject Capital ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag20
Sting (Stockholm Innovation and Growth)Propel Capital IV ABIngångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag20
Propel Capital V ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag11
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar51
UIC (Uppsala Innovation Centre)Linnéa Capital I ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag5
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar13

Möt några av våra innehav