Investeringar i affärsängelbolag

Per 2022-06-30

Affärsängelprogram

FörvaltareInvesteringsbolagFokusUtfäst (mnkr)
ABI (Arctic Business Incubator)Arctic Ventures Ett ABIngångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag10
Arctic Ventures Två ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag5
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar15
GU Ventures ABVasa Angels I ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag18
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar2
Minc (Minc i Sverige)Fast Track Capital II ABIngångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag16
Fast Track Capital III ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag10
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar30
SmiLe (SmiLe Incubator AB)SmiLe Inject Capital ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag20
Sting (Stockholm Innovation and Growth)Propel Capital IV ABIngångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag15
Propel Capital V ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag11
Propel Capital VI ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag15
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar56
UIC (Uppsala Innovation Centre)Linnéa Capital I ABIngångsinvesteringar i inkubatorsbolag5
Annexstruktur ABMatchning av utvalda affärsänglar17

Möt några av våra innehav