Direktinvesteringar

Saminvests verksamhet finansieras av kapital från dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation, två statliga riskkapitalbolag som inordnades under Saminvest 2017. Vid koncernbildningen tillsköts tillgångar via dotterbolagen på motsvarande cirka fem miljarder kronor.

I Fouriertransform och Inlandsinnovation förvaltas de direktägda portföljbolagen från tidigare genomförda investeringar. Dessa är nu under avveckling. Kapitalet som frigörs genom erhållna försäljningslikvider överförs till fondverksamheten.

Fram till dess att Fouriertransforms och Inlandsinnovations portföljer är avvecklade, ska Saminvest verka för affärsmässig hantering och ökat värdeskapande i portföljbolagen. Efter koncernbildningen 2017, fanns 67 direktinnehav. Vid utgången av 2022 återstod 5 direktinnehav.

Vill du veta mer om Fouriertransforms och Inlandsinnovations verksamhet? Besök Fouriertransform och Inlandsinnovations hemsidor.

Fouriertransform Inlandsinnovation