Pale Blue Dot

Första svenska privata klimatfonden

Investeringar i nystartade bolag som fokuserar på att skapa mer klimatsmarta lösningar är en växande trend internationellt. En nystartad riskkapitalfond inom segmentet är Malmöbaserade Pale Blue Dot, som under 2020 gjorde en första stängning om 53 miljoner euro, där Saminvest investerade 20 miljoner euro.

– Klimatfokuserade fonder som vi drivs både av viljan att bidra till ett bättre klimat och ambitionen att göra bra investeringar. Segmentet växer snabbare än något annat. Sedan 2013 har investeringarna globalt ökat med 3 750 procent, det är en snabbare ökning än för det som investeras i artificiell intelligens (AI), säger Heidi Lindvall som en av grundarna och General Partner på Pale Blue Dot.

Trots att Pale Blue Dot inledde sin verksamhet under 2020 hann de göra sju investeringar under året. Det finns andra liknande fondbolag, men de arbetar ofta uteslutande med antingen vad som kallas ”Cleantech” eller Greentech”. Till skillnad från dem kan Pale Blue Dot tänka sig att investera i vilken bransch som helst, under förutsättning att det bolag de investerar i på något sätt utvecklar en mjukvara som bidrar till en positiv klimateffekt.

Tilltron till grundarna är avgörande när Pale Blue Dot väljer att göra en investering. En bedömning av deras bakgrund, vad de tidigare har åstadkommit och deras förmåga att gå i mål med projektet är lika viktiga som att det är rätt typ av projekt. Fondens grundare, har samtliga själva en bakgrund som både entreprenörer och som investerare i mindre företag.

Även om reserestriktionerna som införts på grund av Coronapandemin har begränsat i möjligheterna att resa och träffa bolag under 2020 har det samtidigt inneburit positiva bieffekter.

– Självklart är det viktigt för oss att träffa bolagen vi har investerat i, men eftersom de inte bara finns i Sverige utan även i övriga Europa och USA är också resandet väldigt tidskrävande, fortsätter Heidi. När alla har vant sig vid att genomföra möten digitalt har de också hjälpt oss att spara mycket tid och bli mer effektiva.

Samtliga företag i fonden måste föra ett ESG score-card som Pale Blue Dot har utvecklat och de måste ha en tydlig strävan efter att själva agera hållbart. Samarbetet med Saminvest har varit avgörande för Pale Blue Dots lansering. Förutom Saminvests investering har de bidragit med sin samlade erfaren het från andra riskkapitalbolag vilket har hjälpt Pale Blue Dot att skapa effektiva strukturer och processer.

Pale Blue Dot - Team

Fakta

Fondens namn

Pale Blue Dot

Teamet

Joel Larsson, Heidi Lindvall och Hampus Jacobsson

Investeringsinriktning

Klimatinvesteringar

Fondstorlek efter 1:a stängning

530 mnkr

Saminvests utfästelse

Cirka 201 mnkr