Luminar

Strukturerade investeringar i startups

Luminar Ventures var en av Saminvests tidigaste fondinvesteringar. Sedan 2018 har teamet investerat i ett 30-tal bolag och hunnit starta en andra fond, som även den är inriktad på teknikbolag i tidiga skeden.

– Vi såg att det fanns utrymme för en ny typ av institutionell investerare, som går in tidigt i bolag men på ett strukturerat sätt och i ett fondformat, säger Jacob Key som är General Partner och en av Luminar Ventures grundare. Det finns ett glapp mellan family and friends rundor som ligger på några 100 000-tals kronor upp till några miljoner kronor och rundorna på 50–100 miljoner kronor som intresserar de större fonderna. Här har Luminar Ventures hittat sin tydliga position, fortsätter Jacob. Fonden är inriktad på att stötta innovativa bolag med potential att utmana och förändra branscher. Själv har Jacob Key bland annat erfarenhet från musikindustrins omstöpning i början av 2010-talet. Jacob Key och medgrundaren Magnus Bergman hade både sålt egna bolag och varit affärsänglar innan de grundade Luminar Ventures. Bland de drygt 50 teknikbolag som de två har varit med och byggt upp återfinns bland annat Truecaller, Preci, Sportamore och FirstVet. Luminar Ventures fick tidigt stöd från Europeiska investeringsfonden (EIF) och kort därefter kom de i kontakt med Saminvest. Den första fonden stängdes 2018 på 600 miljoner kronor och har sedan dess investerat i ett 30-tal bolag. – Än så länge har vi gjort tre exits. Fonden har en 10-årshorisont och vi är snart halvvägs igenom den perioden. Många av bolagen har utvecklats på ett spännande sätt vilket också avspeglas i utvecklingen för fonden som helhet, berättar Jacob.

Arbetar aktivt och nära bolagen

Luminar Ventures är i högsta grad aktiva ägare, där teamets egna erfarenheter av att starta och skala upp bolag är central. Processerna är strukturerade för att hjälpa grundarna att hitta ett tydligt fokus från början. Bland annat arbetar man med strategi­workshops som behandlar allt ifrån kunder och positionering till produktutveckling, hur man kan gå från traditionella till automatiserade försäljningsmodeller, och arbeta med internationalisering, rekrytering och företagskultur. En röd tråd är också hållbarhet. – Vi är ingen impactfond, men vi ska bara bygga hållbara bolag och hjälper därför också grundarna att bygga in hållbara processer i sin kärnverksamhet. Tillsammans sätter vi redan från start upp ett antal nyckeltal kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål som bolagen därefter rapporterar på. Därtill gör Luminar Ventures en årlig hållbarhetsanalys av varje enskilt bolag, vilken utgör en del av fondens hållbarhetsrapportering till investerare. Luminar Ventures andra fond har hittills rest 600 miljoner kronor, men sista stängningen beräknas ske under sommaren 2023. Även den är inriktad på innovativa teknikbolag i tidiga skeden, men ska till skillnad från den första fonden investera över hela Norden.

Team från vänster till höger: Daniel Karsberg, Jakob Key, Louise Hagen, Magnus Bergman, Reid Jackson, Irene Ardenstedt, Linda Höglund (ej i bild).

Luminar - Team

Fakta

Fondens namn

Luminar Ventures AB, LV II Conopus AB

Investeringsinriktning

Teknikbolag i tidiga skeden

Fondens storlek

Luminar Ventures AB: 600 mnkr, LV II Conopus AB: Fonden ej stängd

Saminvests utfästelse

Luminar Ventures AB: 200 mnkr, LV II Conopus AB: 150 mnkr