Hadean Ventures

Life Science-fonden som investerar för en bättre framtid

Hadean Ventures lanserade sin första Life Science-fond 2017, med Saminvest som den största investeraren tillsammans med norska statligt ägda Argentum. Sedan dess har fondförvaltaren tagit in över 2,7 miljarder kronor till investeringar i framstående forskning i Norden och Europa.

Hadean Ventures investerar idag brett inom sektorn, i allt från Pharma, Medtech och Digital hälsa till Diagnostik. Övervikten i inriktningen ligger på Biotech, som står för två tredjedelar av portföljen. – Vi har kontor i både Sverige och Norge, vilket gör att vi kan leta brett efter bolag i hela spektrat. Bland annat arbetar vi mot de stora ekosystemen som finns runt Stockholm, Göteborg, Uppsala och Medicon Village i Lund, berättar Ingrid Teigland Akay, Managing Partner och grundare. Ingrid har bakgrund som läkare inom klinisk medicin och när hon gick en finansutbildning i London noterade hon att det fanns goda möjligheter inom Life Science-sektorn i Norden, som hon menar på sätt och vis är unik. – Vi har framstående medicinsk forskning i Norden och en startup-miljö som har växt mycket de senaste 10–15 åren. Det gjorde att vi lyckades ta med oss ett starkt team inom riskkapital från London för att starta Hadean Ventures. Jag såg att det fanns få liknande fonder med samma inriktning i Norden, säger Ingrid.

Nordisk forskning i framkant attraherar riskkapital

När den första av Hadean Ventures fonder stängde investeringsperioden i 2021, hade de investerat i 14 forskningsföretag, varav fyra i Sverige. Den andra fonden lanserades strax därefter, och tog in ännu mer kapital som nu ska investeras i sektorn.

– I vår andra fond satte vi som mål att ta in 125 miljoner euro, och kapitalanskaffningen gick väldigt bra. Vi stängde fonden tidigare i år på 144 miljoner euro i ett klimat som är tufft för kapitalanskaffningar, säger Ingrid. Hittills har den andra fonden investerat i sex bolag, varav ett i Sverige. Målet är alltjämt att komma upp till omkring 15 bolag i portföljen. Det innebär att fonden söker aktivt för att hitta lovande investeringsobjekt.

ESG en viktig del i strategiarbetet

Teamet på Hadean Ventures består idag av ungefär lika många kvinnor som män. Jämställdhet är även en viktig fråga i arbetet med portföljbolag. – Vi arbetar för att öka jämställdheten i våra portföljbolag. Fler olika perspektiv generellt sett gör bolagen starkare. Vi försöker därför öka transparensen för jämställdhet, både på styrelsenivå och teamnivå genom att ständigt utvärdera och följa upp, berättar Ingrid. En viktig del i Hadean Ventures arbete för att öka transparensen när det kommer till ESG-relaterade ämnen, är att ge ut en årlig ESG-rapport. Här undersöker fonden jämställdhet och andra teman för att höja medvetenheten kring specifika frågor. Det inkluderar till exempel kvinnligt entreprenörskap eller miljöavtryck i Life Science-branschen.

Hadean Venture arbetar nu aktivt för att hitta investeringar till sin andra fond som ska generera forskning som på sikt ska bidra till en bättre framtid.

Hadean Ventures - Team

Fakta

Fondens namn

HVentures Capital I och II

Investeringsinriktning

Life science-bolag i utvecklingsfaser

Fondernas storlek

HVentures Capital I 85 MEUR, HVentures Capital II 144 MEUR

Saminvests utfästelse

HVentures Capital I 21 MEUR, HVentures Capital II 10 MEUR