Eir Ventures

Fantastiska förutsättningar för investeringar i svenskt Life Science

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder i de flesta undersökningar och har samtidigt en dynamisk aktiemarknad med över 200 marknadsnoterade Life Science bolag. Trots det finns det få riskkapitalbolag som investerar i nystartade bolag inom sektorn. Grundaren av Eir Ventures, Magnus Persson såg ett tydligt behov och en lucka i marknaden som kunde fyllas.

– Norden har extremt framgångsrika forskare inom Life Science. Både Karolinska institutet och Köpenhamns universitet tillhör de absolut bästa i Europa ändå är har vi väldigt lite professionell investerarkompetens inom Life Science i Sverige, säger Magnus.

En orsak till att det finns få riskkapitalbolag som fokuserar på utvecklingsprojekt i ett tidigt stadium tror Magnus är svårigheten att bedöma sannolikheten för att en investering i ett potentiellt läkemedel skall kunna bli framgångsrikt och lönsamt. En annan utmaning är att investeringar i nystartade forskningsprojekt ofta är för små för att det skall vara intressant för traditionella investerare som t ex pensionsfonder att investera.

Magnus, som själv var en grundarna till Health Cap, en riskkapitalfond inom Life Science som är en av de få investerarna i sektorn, har samlat ett team bestående av experter på investeringar inom medicin och hälsosektorn och skapat Eir Ventures. Med hjälp av bland annat Saminvest och flera andra investerare kunde Eir Ventures starta sin första fond under 2020 med ett kapital om 76 miljoner euro. Magnus bedömning är att fondens totala kapital kommer att utökas till över 100 miljoner euro under 2021.

– Marknaden för den här typen av produkter förändras inte så mycket. För oss handlar det om att gå igenom den publicerade forskningen kring olika sjukdomsbilder och bedöma om det finns en rimlig möjlighet att lösa problemet samt om det går att hitta rätt team som kan genomföra det. Om de kriterierna uppfylls kan det vara en intressant investeringsmöjlighet, säger Magnus.

Under 2020 gjordes investeringar i två bolag och under 2021 förväntas portföljen fortsätta att växa. Eir Ventures ser att fondens främsta bidrag inom hållbarhet är att kunna bidra till att bota sjukdomar och minska lidande.

Eir Ventures - Team

Fakta

Fondens namn

Eir Ventures

Teamet

Stephan Christgau, Amanda Hayward, Andreas Segerros och Magnus Persson

Fondstorlek efter 1:a stängning

798 mnkr

Saminvests utfästelse

Cirka 251 mnkr