Artic Ventures

Underlättar för både entreprenörer och investerare

Arctic Ventures är ett affärsängelnätverk som investerar i norrländska innovativa nystartade företag med förutsättningar att växa till en omsättning på 30–40 miljoner kronor per år. Bolagen får både hjälp med en initial investering och tillgång till den stora grupp erfarna entreprenörer som är en del av Arctic Ventures.

Arctic Ventures investerar i team och bolag som väljs ut till Arctic Business Incubator. Varje år möter Arctic Business fler än 250 personer med affärsidéer, 40 av dessa går in i Arctic Business Accelerator för att vässa idéerna och därefter söka in till inkubatorn som slutligen antar 8-10 bolag per år. Det är dessa bolag som Arctic Ventures investerar i.

– Vi underlättar för både entreprenörerna och investerarna. Investerarna kan dra nytta av det omfattade arbete vi gör för att hitta de bästa idéerna. Bolagen får hjälp med att hitta de nätverk och den kompetens som de behöver för att vidareutveckla sina idéer, säger Jens Lundström VD för Arctic Ventures och Arctic Business Incubator.

När Arctic Ventures Ett stängdes 2018 hade 20 affärsänglar investerat 150 000 kronor vardera och investeringen matchades till lika del av Saminvest. De 26 portföljbolagen får löpande stöd både av inkubatorn och de affärsänglar som investerat genom affärsängelbolaget. Bland annat får de hjälp att bygga upp team, vilket förbättrar möjligheterna att nå framgång. Dessutom ställs krav på att aktivt arbeta med hållbarhet, vilket bolagen också får stöd med.

Sedan 2018 har Arctic Ventures totalt sett investerat över 50 miljoner kronor i tillväxtbolagen. Huvuddelen av dessa har kopplingar till det norrländska näringslivet. Det betyder att en stor del av verksamheterna är relaterad till gruv- eller materialnäring, IT, energi och rymdindustri.

Då många av bolagen under året haft svårt att komma i kontakt med kunder på grund av Corona-pandemin gjorde Saminvest och några affärsänglar en tilläggsinvestering på ytterligare 5,5 miljoner kronor för att stötta lovande bolag genom krisen.

– Att Saminvest under pandemin snabbt var beredda att matcha privata investeringar var avgörande för många av bolagen som befinner sig i ett kritiskt uppbyggnadsskede och drabbas hårt av nedstängningen. Vi uppskattade verkligen den snabba responsen och handlingskraften, säger Jens Lundström, vd för Arctic Ventures och Arctic Business Incubator.

Arctic Ventures Två startades under hösten 2020 och kommer nu investera i bolag som antas till Arctic Business Incubator under åren 2021–2023.

Artic Ventures - Team

Fakta

Ängelinvesteringsbolag

Arctic Ventures Ett AB och Arctic Ventures Två AB

Teamet

Jens Lundström och Niklas Österberg

Investeringsinriktning

Inkubatorsbolag

Saminvests utfästelse

15 mnkr