Bolagsstyrningsarkiv

Bolagsstyrningsrapporter

Saminvests tidigare bolagsstyrningsrapporter hittar du i tidigare årsredovisningar.

Saminvests senaste bolagsstyrningsrapport

Ersättningsrapporter

Bolagsstämmoprotokoll

Bolagsstämmoprotokoll från tidigare år